necatikavlak03 @ hotmail.com

İnat etti kalemim yazmak ister Seni

Bakamam yüzüne kamaşır gözlerim

Yağı biter şaşkınlıktan görse Güneş’in

Eşin ve başka bir benzerin yok teksin

 

Dağ taş dil dudak zikrederken tutuldu

Ay Yıldız Merih Venüs el pençe durdu

İki gözü iki çeşme kara bulut kudurdu

Eşin ve başka bir benzerin yok teksin

 

 

Bağ bahçe sıra sıra silsile yüce dağlar

Boyun geçit plato ova içi Irmak çağlar

Yerden yüksekte uçuyor kızıl kartallar

Eşin ve başka bir benzerin yok teksin

 

Diz boyu nankörlük vadide kurt ulur

Fırat’ta boz eşek kaybolsa onu bulur

Ne terazi var ne mizan hak kayboldu

Eşin ve başka bir benzerin yok teksin

 

Umut Yalnız sensin elde ki dal kurudu

Kaç  cins vahşi hayvan varsa kudurdu

Ne cennet ne cehennem ne sırat kaldı

ştü bitpazarına kapanın elinde kaldı

 

NK