gunduzziya82 @ gmail.com

Bu makalemde, Yazar Kul Sadi Yüksel’in kaleme aldığı, “Fıtratı Korumak” isimli eserden söz edeceğim. Bildiği gibi, zaman zaman, kitap tanıtımları ile ilgili yazıları kaleme almaktayım. Kitaplar, hayatımızda önemli yerlere sahiptir. Kitap, okurken not almak ve önemli yerlerin altının çizilmesi, kitabın ne demek istediğini, anlama konusunda önemli bir yere sahiptir. Kitabı tanıtmaya geçmeden önce, kitabın müellifi Yazar Kul Sadi Yüksel’den de biraz söz etmek istiyorum. Çünkü kitabın iyi anlaşılması açısından, kitabın yazarı hakkında da bilgi sahibi olmak da, bence bir o kadar önemi bir konudur.

Kul Sadi Yüksel

Yazar Kul Sadi Yüksel’in düşünceleri Tevhid çerçevesinde şekillenmektedir. Tevhidi çizgiyi sürdürme konusunda, tavizsi bir duruşa sahiptir. Kul Sadi Yüksel, üzerinde en çok durduğu iki kavram var: Bunlardan birisi Tevhid, diğeri de bunun tam zıttı, şirktir.

Yazar Kul Sadi Yüksel, yıllarıdır düzenli bir şekilde Siyer sohbetleri yapmaktadır. Ehl-i Sünnet çizginden asla taviz vermez. Geçmiş ulemadan genel itibariyle, istifade etmektedir. Bid’at ve hurafelerden oldukça uzaktır. Bunlarla amansız, bir şekilde mücadele etmektedir. Anlattığı bütün konuları mutlaka delilleriyle birlikte izah eder. Delilsiz bir sohbeti ve makalesine rastlamak imkânsızdır. Onun eserlerinden anladığımız kadarıyla, “İslam için söylenen her şey söylenmiştir.” Dolayısıyla da eserlerini, makalelerini daha çok kaynaklar üzerinden kaleme almaktadır. Eserleri incelendiğinde, bol miktarda kaynakları görmek mümkündür.

Tanıtacağımız kitabın yazarı hakkında biraz bilgi verdikten sonra, tanıtımını yapacağımız “Fıtratı Korumak” isimli esere dönebiliriz.

İnsanoğlunun bu dünya gelişimizin bir nedeni vardır. İşte bu nedenlerin en önemlisi fıtratı korumaktır.

Fıtratı Korumak, Allah’a Teslim Olmaktır

Fıtratı korumak demek, Allah’a şirk koşmamak demektir. Allah’ın verdiği nimetlerin bilincinde olmak ve bu konuda Allah’ şükretmektir. Fıtratı korumak, Allah’a tam bir teslimiyet gerektirir.

Eserin 127 sayfasında, şöyle bir cümle geçmektedir:

“İnsanlara yeryüzünde bunca nimetler verilmiş, suyu havası, meyvesi, sebzesi, tahılları, birçok çeşit temiz ve helal yiyecekler… Barınma yerlerinin en güzeli ve giyileceklerin en güzeli… Dünyayı paylaştıkları diğer canlılara hâkim olup onları işlerinde ve hayırda kullanmayı… Ayrıca akıl, zekâ ve fikir ile yeni şeyler keşfetme ve onları hizmetlerinde kullanacak teknolojik gelişmeler… Daha neler neler… Nice nimetler… Bunların bütünü insana bahşedilmiş ve onlardan bir tek şey istenmiştir: Şirk koşmadan Allah’a inanmak ve yalnızca ona ibadet etmek!..”

Kitabın önemini anlamak için, şu ayet yerinde olacaktır:

“Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa, 4/116)

Yazar Kul Sadi Yüksel, eserin önsöz de, şunları söylemektedir:

“İşgal edilmiş İslam topraklarında, yaşadığımız coğrafyada gündeme gelen olayların ortaya çıkardıkları sorulara, hayat kitabımız Kur’an- Kerim’den cevaplar aradık… Ayet-i kerimelerden yansıyan cevaplar neticesinde bu eser meydana geldi…”

Sonuç

“Fıtratı Korumak” isimli eser, “İntişar Yayınları” tarafından okurların istifadesine sunuldu. Eser akıcı bir dille kaleme alınıp, 208 sayfadır. Fıtratımızı muhata etmek adına, önemli bir çalışmayı, siz kardeşlerime izah etmeye gayret etim!..

Son söz olarak:

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur.” (En’âm, 6/1)

 

Ziya Gündüz