necatikavlak03 @ hotmail.com

                                                                 

Adsız makale ya da sohbet olmur mu diye;  bıyık altından gülümsediğinizi,  hissediyor ve  görüyorum.

Yapacağımız bu  muhabbete baştan sona katılır, sohbete  iştirak ederseniz;  gerçekten yazıya isim bulmakta   zorlandığımı göreceksiniz .

Neden mi?

Ezber bozan, doğma yerine aklın öne çıktığı, bir tartışmaya aracılık etmek istiyorum. Bu yüzden,  yazıya Adsız

demek daha çok yakıştı.

Sohbet içinde kaybolduğunuzda göreceksiniz ki, Din’de ezber bozan  mealle yüz yüze geleceğiz.

Madem ki ezber bozan mealden söz ediyoruz, o zaman yazı başlığı “Ezber Bozan Olmalı” değil mi?

Ezber Bozan Mecmuası  var! Ezber Bozan Danışmanlı Hizmetleri var! Hatta Ezber Bozan Şarkı sözü bile var.

Ezber Bozanı yazıma başlık seçseydim intial/  gerçek adıyla hırsızlık olurdu.

Niye Başka isim  fikirleri intial edeyim ki?

Varsın  çalanlar milletin gözünün içine baka baka; din tacirliği yapa yapa,   hem maddi hem de manevi değerlerini çalsın!

Biz çalanlardan  soyanlardan olmayacağız.

Malı götürenler, bir gün gelecek  soyduklarının hesabını verecek!

İlahi adalet er geç mutlaka  tecelli edcek!

 Her neyse lafı uzatmadan sadede geleyim. Bu  sohbette,  her namazda okuuduğumuz,  Fatiha Sursinin  iki farklı mealini (çevirisini)i bilgilerinize sunmak istiyorum.

İlk Meal Diyanetin!

(Fatiha Suresi)

A)1. Bismillâhirrahmânirrahîm.
2. Hamd Âlemlerin Rabbi Allah'adır.
3. Rahman'dır, Rahim'dir O.
4. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâlikidir.
5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.
7. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 İkinci Meal!

Cafer İskenderoğlu’nun Ledünni Sırlarından Fatiha Suresi!

  1. B) 1- “BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM”

    2- Bizleri esmalarının nurlarından yarattığın için, bizlere bahşettiğin hayat ve ilim lütufların için, yarattığın tüm âlemlerin RABBİ olan yüce zatına sonsuz Hamd ederiz.

   3-  Âlemlere RAHMAN, sana sığınanlara RAHİMSİN.

   4- Bu gün biz kullarına senin RABBİMİZ olduğunu öğrettiğin gün öyle bir gün ki, bütün yarattığın alemleri ihata eden, o ihatanın içerisinde bütün yarattıklarının sana döneceği gündür. Ve bu günün sahibi sensin.

  5- Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senen yardım dileriz.

 6- Biz kullarına burada öğrettiğin, hidayet verdiğin yolundan ayırma.

  7- Burada sayısız ilim ve nimet verdiğin yoldan ayırıp, delalete uğrayanlardan eyleme.

 

Cafer İskenderoğlu’nun adını ilk defa : Türkiye’nin ilk kültür ekranı KRT TV’ de, Bihin Edige’nin hazırlayıp modülatörlüğünü yaptığı “GERÇEĞE DUYMAYA HAZIRMISINIZ” proğramında duydum...

Konuşmasıyla  ezber bozuyor,  Kur’an-ı  Ledün İlmi  ışığnda meallendirdiğini ifade ediyordu.

Yazdığı kitapları da varmış!

Halef ve Allah’a Yolculuk isimli kitapları Bilge Karınca Yayınları Yayınevinden sipariş verip getirtim.

Her iki yayını da su gibi okudum.

Bizim Diyanet İşleri Başkanlığının Anlattığı Din’le İskenderoğluğunu  Anlattığı din arasında  Everes tepesi kadar fark var!

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı din hizmeti verilen camiilerde İmamlar, cemaati Cehennemle korkuturken; Cennet havucuyla ehlileştirmeyi ilke edinmişl. Cemaat  Cennet mükafatı ile Cehennem ateşi arasında şıkışıp kalmış.

Onların hesap günü var! Ya Cehennemde yanacak, ya da  Cennete Hurilerle saltanat sürecek!

Akla ziyan.

Halbuki İskenderoğlu, Hesap günü yerine Hasret gününden söz ediyor. Hepimiz biliyoruz biz Allah’tan geldik, ona döneceğiz. İşte Cafer İskenderoğlu bu dönüşü Hasret günü olarak tanımlıyor. Allah’ın kendine Halife seçtiği insanın dönüşünü  hasretle beklediğini; ayetlerle destekleyerek açıklıyor.

Yukarıda Fatiha Suresinin iki mealini bilgilerinize sundum.  Aklımızı kullanır, ayetleri madde mede karşılaştırırsak; hangisinin daha doğru çevrildiğini mutlaka kavrarız.

Sohbeti daha çok uzatmak istemem..

Belki bir gün, Halef ve Allah’a yolculuk kitabında anlatılan Kahinat yaratılmadan önce  İnsanın nur bedende yaratılışını,  Allah’ın Ben sizin RABBİNİZİM deyişini ve nur bedenlerdeki insanların Allah’a secde edişini de paylaşmak nasip olur.