Zeka ve yetenek testlerinin uygulanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve raporlanması konusunda eğitimler vermek amacıyla hayata geçirilen "Zeka İstanbul" projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleşti.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın "Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında düzenlenen ve bir yıl süren eğitimler sonucunda 455 rehber öğretmen sertifikalarını aldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Musa Duman ile zeka testi eğitimlerini veren hocalar ve eğitimlerde yer alan rehber öğretmenler katıldı.

"İl Milli Eğitim olarak bu çalışmaları destekliyoruz"

Törene katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, "Üniversitelerle yaptığımız işbirlikleri sonucunda değerli eğitim çıktıları oluşuyor. Bu program da yaptığımız güzel çalışmalardan bir tanesi oldu. Çünkü üstün zekaya sahip çocuklarımıza farklı öğrenme stilleri ile yaklaşmak gerekiyor. Bu grup ülkemizin insan kaynağı anlamında en iyi yetiştirilmesi gereken gruplarından bir tanesi. Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak stratejik planlarımıza ve programlarımıza uygun olan çalışmaları destekliyoruz" diye konuştu. Bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yıldız, "Öğretmenlik fedakârlık mesleği olarak tanımlanır. Fedakârlıklarından, yaptıkları güzel çalışmalarından, faaliyetlerinden, verdikleri emeklerden dolayı değerli öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Üniversite, devlet ve özel sektörün ortak çalışması

Toplumda son yıllarda psikolojik danışmanlık merkezlerine ve kuruluşlarına çokça ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, "Bu proje danışmanlık yapan kişilerin bir yandan da uzmanlaşmasını sağladı. Test uygulama merkezleri ve benzeri merkezlerde görev yapan insanların tecrübesini arttırmaya yönelik gerçekleşen bu projenin, test materyallerinin ülkemizde de hazırlanabileceği bir ortamın oluşması açısından ilk adım olmasını umuyoruz. Üniversite, devlet ve özel sektör olarak birlikte el ele verip 400'ün üzerinde öğretmenimize bu anlamda tecrübe kazandırmış olduk" ifadelerinde bulundu.

Üstün zekalı çocuklara tanı koyulmasını hızlandıran bir proje

Programın gelişim aşaması ve kazanımları ile ilgili konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi Müdürü Ali Kurt, "İstanbul'un 39 ilçesindeki tüm rehberlik araştırma merkezlerine resmi bir yazı yazdık. Yazdığımız yazı ile beraber buralarda çalışan rehber öğretmenler üniversitemizin açtığı zeka testi uygulayıcı eğitimlerine kaydoldular" dedi. Programın 400 kişilik kontenjanına 3 bin kişinin başvurduğunu dile getiren Kurt, bu başvuruları hocalarla birlikte elemeden geçirdikten sonra kontenjanlarını biraz arttırıp 455 kişiyi eğitime aldıklarını belirtti. 455 rehber öğretmene bu eğitimleri verdiklerini söyleyen Kurt, "Bu proje ile birlikte olayın köküne inip okullarda, rehberlik araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmenlere tanılama testlerini nasıl uygulayacaklarını öğrettik. Bu vesileyle programa katılan öğretmenler kendi görev yaptıkları bölgelerde zeki veya yetenekli olduklarına inandıkları çocukları bu testlerden geçirerek tanılamalarını yapabilecekler. Tanılaması yapılan çocuklarla ilgili bir farkındalık oluşmuş olacak ve bu çocuklar bilim sanat merkezlerine veya özel öğretimle eğitim veren kurumlara yönlendirilebilecek" diyerek sözlerini noktaladı.