Hilafetin kaldırılmasını 92'nci yıl dönümünde Hizb-ut Tahrir tarafından düzenlenecek "Hilafet Sempozyumu"nun bildirileri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de dağıtılıyor.