Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, başkanlığını yaptığı Eğitim-Bir-Sen‘in hazırladığı “Yükseköğretim Kanunu'na İlişkin Öneriler Raporu”nu açıkladı. Hükümete yakınlığıyla bilinen sendikanın hazırladığı rapor, üniversite rektörlerinin atanmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ‘tek otorite' ve ‘tek adam' yetkisinin verilmesini öneriyor.

“SARAY BEĞENMEZSE KENDİSİ ATASIN”

“Üniversite yönetim kurulunun ağırlıklı olarak üniversitenin akademik ve idari personeli tarafından kendi aralarından seçimle belirledikleri kişilerden oluştuğu tasarım dikkate alınarak üniversitede görev yapanların seçimlerinin ve tercihlerinin yansıtılmasına imkân sağlanan bir atama süreci tasarlanmalıdır. Bu kapsamda üniversite yönetim kurulu tarafından en az 3 yıl süreyle o üniversitede fiilen görev yapan ve profesör unvanına sahip kişiler arasından aday göstereceği 5 kişi arasından Cumhurbaşkanınca atama yapılmalı. Cumhurbaşkanınca bu adayların uygun görülmemesi durumunda herhangi bir üniversitede görev yapan profesör unvanına sahip ve en az 3 yıldır bu unvanda çalışan kişiler arasından doğrudan Cumhurbaşkanınca atama yapılmalıdır”

“HOCALARI BOŞVERİN, SARAY KENDİSİ SEÇSİN”

Memur-Sen Başkanı Yalçın, Cumhurbaşkanının üniversitelerden gelen adayları beğenmemesi halinde başka okullardan dilediği isme rektörlük verme yetkisini de yeterli görmedi, ikinci ve daha vahim alternatif öneri getirdi. Yalçın'ın, ön seçimi de ortadan kaldırıp tüm yetkileri Cumhurbaşkanı'na veren önerisi şöyle:

“Alternatif olarak, herhangi bir üniversitede görev yapan profesör unvanına sahip ve en az 3 yıldır bu unvanda çalışan kişiler arasından doğrudan Cumhurbaşkanınca atama yapılması ya da üniversite yönetim kurulu tarafından en az 3 yıl süreyle o üniversitede fiilen görev yapan ve profesör unvanına sahip kişiler arasından aday göstereceği 5 kişi arasından Cumhurbaşkanınca atama yapılması şeklinde tekil bir model de değerlendirilmelidir.”