İSLAM UĞRUNA FEDA OLMAK

İslâm tarihi, nice şehidlik ve kahramanlıklarla doludur. Gerek Rasulullah (s.a.s.) döneminde, gerekse yakın tarihte, birçok Müslüman canlarını aziz İslâm’a feda etmişlerdir.  Bu yiğit kahramanların gayesi, Allah’ın Dini’nin yeryüzüne hâkim kılınmasıdır.  Bunun için inandıkları dâvâ uğruna, canlarından vazgeçtiler ve zerre taviz vermediler.  

“Mü’minler içinde öyle yiğitler var ki, Allah’a verdikleri söze daima bağlı kalmışlardır. Onlardan kimi, sözünün gereğini yerine getirdi (ve şehit oldu), kimisi de sırasını beklemektedir…” (Ahzab, 33/23)

YİĞİT BİR ÂLİM ATIF HOCA

   İşte bu yiğitlerden birisi de hiç şüphesiz Büyük İslâm âlimi Şehid İskilipli Muhammed Âtıf Hoca’dır…  Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış büyük bir âlim…

   İskilipli Âtıf Hoca, kalemiyle, hitabetiyle, derin düşüncesiyle, Müslümanların uyanması ve birlikte hareket etmesi konusunda çok ciddi mücadele vermiştir. Osmanlı’nın yıkılışıyla yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve gayr-i İslâmî sistemine asla boyun eğmedi. Bu kurulan yeni rejimin, İslâmî bir rejim olmadığını, Müslümanların bu rejimi kabul etmeleri halinde batıllaşacaklarını ve özlerinden uzaklaşacaklarını, hiçbir otoriteden korkmadan dile getirdi.  Bunun için kitaplar ve risâleler kaleme aldı.  Yazdığı bütün risaleleri ve kitapları,  ayet, hadis ve İslâm ulemâsının görüşleriyle delillendirdi.

SENİ VE SENİ ŞEHİD EDENLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ!

Avrupa’ya benzemeyi engellemek için, "Frenk Mukallidliği ve Şapka" adını verdiği ilmî bir kitap kaleme aldı.  Bu kitabın basımından sonra “Şapka İktisası Kanun”a muhalefet ettiği iftirasıyla, "İstiklâl Mahkemeleri" tarafından suçlu ilân edilip, 4 Şubat 1926 yılının Perşembe günü şafağında Ankara Hapishânesi'nin önüne kurulan sehpada asılarak şehid edildi. 

Müslümanlar olarak tarihimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gayr-i İslâmî sistemlerin, Müslümanlara yaptıkları zulümleri,  haksızlıkları,  herkesin açık bir şekilde bilmesi gerekiyor.

FRENK MUKALLİDLİĞİ VE ŞAPKA

Ayrıca bu ay ki “Vuslat Dergisi” okurlarına, Şehid İskilipli Âtıf Hoca’nın “Frenk Mukallidliği ve Şapka” isimli eserini sadeleştirerek hediye etmektedir.

DERGİDE YAZISI OLAN YAZARLAR

Bülent Gökgöz, Ahmed Kalkan, Mehmet Sılay, Dr. Vehbi Kara, Prof. Dr. Adnan Demircan,  Hüseyin Kerim Ece,  Abdullah Dai, Ahmet Varol, Muhammed İslamoğlu, Süleyman Gülek, Nasruddin Yasin, Abdullah Çağrıcı…

Dergi Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin: (216) 612 78 22 web: www.vuslatdergisi.com