ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığının geçen yıla ilişkin verilerle oluşturduğu Türkiye Suç Atlası'nda, 63 ilde en çok vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlara karşı dava açıldığı bilgisine yer verildi.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Adli İstatistik 2015" kitabında, Türkiye'de açılan davaların suç türlerine göre dağılımı, "Türkiye'nin Suç Atlası" başlığı altında toplandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2015'te Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davalarda, kasten ve taksirle yaralamayı da içeren "Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" 63 ilde ilk sırada yer aldı.

Bölge bazlı değerlendirmede de bu suç nedeniyle açılan davaların Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde ise ilk sırayı hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de içeren, "Malvarlığına karşı işlenen suçlar" nedeniyle açılan davalar aldı. Bölgelere göre bakıldığında bu suçtan, en çok Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dava açıldı.

"Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" ise sadece Hakkari'de ve en çok dava açılan ilk gerekçe oldu.