Her kesim ve farklı yaş gruplarındaki kadın katılımcılarla yapılan çalışma Türkiye’de kadın gerçeğini gözler önüne serdi. Kadınların % 37,2’si tacize uğruyor.  Tacize uğrayan kadınların % 68’i kadın olmaktan mutlu değil. Kadınların yüzde 64,7’si ise yaşadığı şehrin dışına hiç çıkmamış.
 

GEREKİRSE BENİ DÖVSÜN!

Kadınların geneli; “Erkeklerin eşlerini dövebilmek için haklı görebilecek dayak yoktur” diyor.  Bu oran % 82,7 olarak görmekteyiz.  Fiziksel şiddet gören kadınların % 30,8’i “Bazı durumlarda erkeklerw eşlerini dövebilirler’’ diyor. Çalışan kadınlar, ortalamanın üzerinde bir oranla “Haklı görülebilecek dayak yoktur.’’ diyor. Eğitim seviyesi arttıkça ve yaş azaldığında “Haklı görebilecek dayak yoktur’’ diyor. Marmara ve Ege bölgesi ortalamanın üzerinde bir oranla “Haklı görebilecek dayak yoktur.’’  diyor.

DOĞU’YA GİTTİKÇE HAKARET ARTIYOR

Okuma yazma bilmeyenlerin ve ilkokul mezunu kadınlar bu soruya ortalamanın üzerinde bir oranda evet cevabı veriyor. Kadınların %46,3’ü eşinin kendisine hakaret ettiğini ifade ediyor. Evli kadınların %31,8’i eşinin kendisine hakaret ettiğini söylüyor. Boşanmış/dullarda ise oran %60,8. İlkokul/ortaokul mezunlarında ortalamanın üzerinde evet cevabı veriyor. Batıdan doğuya doğru gidildikçe evet cevabı artıyor.
 

ÇOCUKLA TEHDİT
 

Kadınların %14,8’i eşleri ve aile büyükleri tarafından evden kovulduklarını ifade ediyor. 28–44 yaş arasındaki evli kadınlarda evet cevabının arttığı görülüyor. “Evden kovuldum” diyenlerin yüzde 22,7’siyse eşinin maddi imkânı olduğu halde sırf cezalandırmak için para vermediğini söylüyor. Kadınların %11,2’si eşlerinin çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiğini söylüyor. Bu oran boşanmış/dullarda daha yüksek. Hanenin aylık geliri 1000 TL’nin altında olan kadınlarda ‘evet’ cevabı oldukça yüksek.
 

ÜZERİNDE BASKI VAR MI?
 

Kadınların %40,6’sı üzerinde baskı olduğunu söylüyor. Batıdan doğuya doğru gittikçe baskı oranı hızla artıyor. Eğitimli ve çalışan oranı artıkça kadın üzerindeki baskı oranı azalıyor. Kadınların %63,3’ü aile içerisinde fikirlerini ifade edemediklerini söylüyor. Bu oran Avrupa ortalamasının oldukça üstünde. Kadınların % 36,7’si aile içinde fikirlerini çekinmeden ifade edebiliyor.

VAKTİNİZİ NEYLE GEÇİRİYORSUNUZ?

Kadınların %51,4’ü vakitlerini ev işleriyle geçiriyor. Bekâr kadınların %39,6’sı TV başında zaman geçiriyor. Eğitim seviyesi azaldıkça ev işi cevapları hızla artıyor.

EĞİTİM DÜŞTÜKÇE ŞİDDET FAZLA

Kadınların % 44,7’si şiddet gördüğünü söylüyor. Çalışan kadınların % 32,6’sı şiddete maruz kaldığını bildiriyor. Yaş yükseldikçe ‘evet’ cevapları artıyor, ‘Ev hanımıyım’ diyen kadınların %68,4’ü şiddet gördüğünü ifade ediyor. Eğitim düştükçe fiziksel şiddet oranı hızla yükseliyor. Üniversite mezunu kadınların % 22,6’sı, lise mezunu kadınların % 44’ü, ilkokul mezunu kadınların % 65’i şiddet görüyor. Hanenin toplam geliri düştükçe şiddet oranı hızla artıyor. En fazla şiddet %53,2 ile Güneydoğu’da, en düşük şiddet oranı ise %8,1’le Ege bölgesinde.

EN FAZLA TACİZ İŞ YERİNDE

Kadınların % 37,2’si tacize uğruyor. Kadınların % 12,8’i işyerinde tacize uğramış. Eğitim ve gelir seviyesi düştükçe taciz oranı artıyor. Kadınların genelde yakın çevresinde iş, aile, mahalle ortamında tacize uğrama oranı yüksek.

ERKEKLERİN YARISI TEDAVİ GÖRMELİ

Evli kadınların % 42,7’si eşinin psikolojik tedavi görmesi gerektiğini düşünüyor. Eğitim, hane geliri azaldıkça ve yaş arttıkça “Psikolojik tedavi görmedi ama görmesi gerektiğini düşünüyorum’’ cevapları artıyor. Şiddet gören kadınların % 84,8’i “Psikolojik tedavi görmedi ama görmesi gerektiğini düşünüyorum’’ diyor.

KADIN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ HALDE NEDEN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR?

Kadınların %58,4’ü “Kadının gidecek yeri yok” derken, %27,7’si ise “Kadının ekonomik imkânı yok” diyor. %13,9’u kadının gördüğü şiddeti utanç yüzünden sakladığını ifade ediyor. Kadın eğitimi ve geliri olmadığı için eşine tahammül ediyor. Şiddet gören kadınların %68’inin ilk söylediği seçenek: “Kadının gidecek yeri yok.’’ Burada çıkan sonuçlar kadının ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor.

KİMSE POLİSE GİTMEK İSTEMİYOR

Yaş arttıkça hayır cevapları artıyor. Genel ortalamada ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 38,2. ‘Hayır’ diyenlerin oranı ise 61,8. Evli ve boşanmış/dullar “Evet’’ derken, bunlar eşlerinden şiddet görmemiş, eğitim ve maddi geliri yüksek kişilerdir. Şiddet gören kadınlardan % 62,4’ü yüksek oranda ‘hayır’ cevabı vermektedir.  Ev hanımı kadınlar oldukça yüksek oranda hayır cevabı veriyor. Bekârlar ise %56,8 ile “evet giderim” diyor.