Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “Devlet yapısı” oluşturmaya çalışan, terör örgütü PKK ile ideolojik, ahlaki, felsefi ve örgütsel bağları bulunan KCK’nın, Yüksek Seçim Kurulu’ndan Anayasa Mahkemesi’ne, Yargıtay’dan, Danıştay’a kadar bütün devlet organlarını oluşturduğunu ortaya koydu. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/158 sayılı kararında KCK-PKK yapılanması şöyle açıklandı: “… PKK, kazanımlarını devam ettirmek gayesiyle PKK-KONGRE-GEL adı altında yasama meclisi kurmuş, bu meclis tarafından da KCK sözleşmesi adı altında anayasa kabul edilmiştir. Bu anayasanın içeriğinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan farklı olmadığı görülecektir.”

ÖNDERLİK KURUMU

Bu metinde sistemin adı, bayrağı, yurttaşların hakları ve ödevleri, temel haklar, özgürlükler ve görevler, sosyal ekonomik ve kültürel hak ve özgürlükler, topluluk ve dayanışma hak ve özgürlükleri, temel görevler, başında Abdullah Öcalan’ın bulunduğunun belirtildiği önderlik kurumu, yargı ve mahkeme çeşitleri, bu manada en üst dereceli temyiz mercii olan Yüksek Adalet Divanı, Yüksek Seçim Kurulu, Halk Özgürlük Mahkemesi, Halk Mahkemeleri ve İdari mahkemeler… diğer kurallar vb.
maddeler bulunuyor.

KANSERLİ HÜCRE GİBİ

PKK terör örgütünün sözde yasama meclisi tarafından kabul edilen KCK anayasasının eksikleri ülke, yurttaş ve devlettir. Bu nedenle KCK sistem olarak bir devlet yapılanması olmakla birlikte devlet olmaktan çok uzak, insan vücudundaki kanserli hücre misali (KCK sözleşmesi), devlet olma iddiasında bulunan bir sistemdir.

PARALEL DEVLET YAPILANMASI

Bu sisteme ‘devlet içinde devlet’ veya kamuoyunun yakından bildiği bir tabir olan ‘Paralel Devlet Yapılanması’ demenin uygun olacağı kanaatine varıldı.

GÜCÜNÜ SİLAHTAN ALIYORLAR

Komisyon başkanı, halk mahkemelerinde hakim ve komisyon başkanı olarak faaliyet gösteriyor ve gücünü silahlı olan PKK’dan alıyor.

EMİRLERİ UYGULAMA VE UYGULATMA

Bir sanığın görevi ise devletin toplaması gereken vergiyi devletmiş gibi arkasına örgütün korkutucu gücünü de alarak toplamaktan ibaret.

EĞİTİM, SAĞLIK, MALİYE

KCK sistemi yasaması, yürütmesi, yargısı, maliyesi, eğitim sistemi, sağlık sistemi… olan devlet teşkilatıdır.

GEREKÇELİ KARAR

Kandil’de bulunan sözde YARGITAY

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, telefon dinlemeleri, tanık ve sanık ifadelerine göre bir anlaşmazlık durumunda KCK terör örgütünün oluşturduğu “Adalet Komisyonu”na başvuruluyor. İlçede sorun halledilemediği takdirde ilden gelen heyet tarafları bir araya getiriyor. Yaptıkları iş ve aldıkları kararı tutanağa geçiriyorlar. Verilen karara karşı gelmeye iki taraf da cesaret edemiyor. Ancak kararlar “temyiz” amacıyla Kandil’de bulunan sözde Yargıtay’a gönderiliyor.

Saygı Öztürk