Silvan Meslek Yüksekokulu Öğrencileri çocuk ve çevre dersi kapsamında Silvan ve Diyarbakır'ın park ve bahçelerine Perma Kütüphane yapmak ve toplumu kitapla buluşturmak amacıyla "Her Parka bir Kütüphane"' etkinliği başlattı.

Koordinatörlüğünü Orhan Karakoyun'un yapmış olduğu çalışma, Silvan Parkı'nda gerçekleştirildi.

Karakoyun, yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmanın büyük ilgi gördüğünü, çocukların sık uğradığı parklara kütüphane yaparak, okumayı küçük yaşlardan itibaren alışkanlık haline getirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Kitaplığa herkesin katkı sunabileceğini, küçük çocukların kendi hikaye kitaplarını kütüphaneye bırakarak, kütüphaneyi zenginleştirebileceklerini ifade eden Karakoyun, rektörlükle yapılan görüşmeler neticesinde üniversiteye bir park kütüphane yapacaklarını söyledi.

Proje çalışmasında yer alan öğrencilerden Fatma Altın Ölker, bu projeye ilk başladıklarında olumlu ve olumsuz birçok tepki aldıklarını, fakat amaçlarının toplumu farklılıklara alıştırmak ve çevrelerine daha duyarlı olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Halime Odacı ise, perma kütüphanelerini imece usulü ile yaptıklarını ve birçok farklı kesimden destek aldıklarının belirtti.

Odacı, bundan sonraki amaçlarının bu uygulamayı Diyarbakır'ın birçok parkında yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.