KHK’daki dikkat çekici düzenleme ise zorunlu görülen hallerde, tutuklu veya hükümlüler, yetkili Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh ceza hâkimliğinin kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilecek.

Mevcut mevzuatta hakim kararıyla iş yerinde ve konutta arama yapmak mümkün iken, çıkarılan KHK ile Cumhuriyet Savcısının talimatıyla arama yapılabilmesinin yolu açıldı. KHK ile Askerî mahallerde hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, savcının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama ve el koyma yapabilecek.

Telefon dinlenmesi, teknik takip kararları, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi artık hakim kararı olmaksızın, sadece savcıların talimatıyla mümkün hale geldi. Avukatların içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilecek.

KHK ile Avukat bürolarında hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama ve elkoyma yapılabilecek.