AKP iktidarı, 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasının ardından gece gündüz demeden yasal düzenlemeleri yapma gayretine girişti. Meclis’te bir gece yarısı operasyonu ile “Kişisel verilerin paylaşımını engelleyen” düzenlemenin çıkarılmasının ardından Adalet Bakanlığı’nın da Zarrab’ı kurtarmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.


TBMM’de ele alınan ‘’Kişisel Verilerin Korunması’’ konusundaki yasa tasarısında geçtiğimiz gece yarısı, önemli bir değişiklik yapıldı. Hükümetin TBMM’ye gönderdiği tasarıda yer almayan, Meclis Adalet Komisyonu’nda da hiç gündeme gelmeyen “Ülke menfaati” maddesi metne eklendi. Türkiye “Ek madde Zarrab için mi getirildi?” sorusunu tartışırken, bu kez Adalet Bakanlığı’ndaki bir çalışma ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Uluslararası Adli İşbirliği Kanun Tasarısı’na göre, yabancı devletlerin adli işbirliği taleplerini “Merkezi Makam” adıyla Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü karara bağlayacak. ABD’nin Zarrab’ın tüm mal varlığına el koyması bekleniyor. Tasarısıya göre Merkezi Makam, “egemenlik hakları, güvenlik, kamu düzeni, devletin diğer temel çıkarları ile talep konusunun askeri, siyasi veya siyasi suçla bağlantılı bir suç olması halinde” adli işbirliği talebini reddedebilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına görüş almak üzere gönderilen tasarı, “Zarrab tasarısı hazırda bekliyormuş” yorumlarına neden oldu. Tasarıya göre, uluslararası adli işbirliği taleplerinin değerlendirilmesinde temel ilke, “mütekabiliyet” esası olacak ve Türkiye ile arasında adli işbirliği anlaşması olmayan ülkelerin talepleri, Ankara’nın benzer taleplerinin karşılanması durumunda karşılanacak. Yine adli işbirliği kapsamında yabancı devletlerden sağlanan bilgi ve belgeler, sadece adli işbirliği talebine dayanak teşkil eden soruşturma veya kovuşturma ya da infaz işlemleri kapsamında kullanılabilecek.