Anadolu  Eğitim Sendikası’nın 45 merkezde yaptığı  araştırma, öğrenci ve  öğretmenlerin uğradığı istismar ve baskıyı tespit açısından çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

ÖĞRETMENLER DE İSTİSMARA MARUZ KALIYOR

Araştırmada öğretmenlere okullarda siyasi baskı yapıldığı, velilerin öğretmenlere şiddet eğilimli davranışlar uyguladığı, öğrencileri istismardan koruması beklenen öğretmenlerin de
istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

ÖĞRETMENLERİN YARIDAN FAZLASI ÖĞRENCİ İSTİSMARINDAN HABERDAR...

Çalışma sonucunda öğretmenlerin %52 sinin öğrenci istismarına veya şüpheli durumlara şahit olduğu, eğitim kurumlarındaki cinsel istismar olaylarının gizlendiği, öğretmenlerin yaşanan son olaylar nedeniyle öğrencileri ile aralarına mesafe koymak zorunda kaldıkları, fikirlerini özgürce açıklayamadıkları, sendikal ve siyasal tercihleri için baskı gördükleri, eğitimin niteliğinden ve geleceğinden ümitli olmadıkları, %80’inin ise maddi sıkıntılar nedeniyle baskı altında olduğu belirlendi.

"İstismar; yalnızca fiziksel ve cinsel değildir. İnsan bedeni gibi, ruhunu örseleyen, telafisi güç onulmaz hasar yaratan her türlü eylem istismardır." tanımından yola çıkılan araştırmada elde edilen bulgular şöyle:

"Baskı ve İstismara Dair Öğretmen Görüşleri Araştırması”

-Araştırmaya katılan öğretmenlerin %73’ü herhangi bir sendikaya üye olduğunu, %27’si ise hiçbir sendikaya üye olmadığını belirtmiştir.

-Öğretmenlerin %44’üne okullarda siyasi baskı yapılmaktadır.

-Öğretmenlerin en az %50’si kısmen de olsa velilerden baskı görmektedir.

-Öğretmenlerin %37’si velilerin şiddet eğilimli davranışlarına maruz kalmıştır.

ÖĞRETMENLERİN CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALMA ORANI %33

-Araştırmaya katılan öğretmenlerin %33’ü cinsel istismara maruz kalmıştır.

-Öğretmenlerin %57’si öğrencilere yönelik istismar vakalarının herhangi bir nedenle gizlendiğini belirtmiştir.

ÖĞRETMENLERİN %52’Sİ ÖĞRENCİLERİN CİNSEL İSTİSMARINDAN HABERDAR

-Öğretmenlerin %52’si öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir.

-Öğretmenler ülke genelinde yaşanan istismar olaylarından etkilenmiş ve öğrencileri ile arasına mesafe koymuştur. (%77)

ÖĞRETMENLERE SENDİKA BASKISI

-Öğretmenlerin %70’inden fazlası fikirlerini özgürce açıklayamamaktadır.

-Öğretmenlerin %72’si sendika seçimi hususunda baskıya maruz kaldığını belirtmiştir. Bu sonuçlar EĞİTİM BİR SEN’in nasıl büyüdüğünü ortaya çıkarmıştır.

ÖĞRETMENLERİN %90'INA GÖRE OKULLARDAKİ  İSTİSMAR OLAYLARI GERÇEKÇİ

-Öğretmenlerin %90’ı okullardaki cinsel istismar olaylarının gerçekçi olduğunu belirtmiştir.

-Öğretmenlerin en az %83’ünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişmesini istemediği ortaya çıkmıştır.

-Öğretmenlerin %77’si öğrencilerinin sınavlarda başarısız olma ihtimali nedeniyle kaygılanmaktadır.

-Öğretmenlerin %84’ü Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama ve yer değiştirme uygulamalarının yanlış bulmuştur.

-Öğretmenlerin %93’ü eğitimin geleceğinden ümitli olmadığını belirtmiştir.

-Öğretmenlerin %80’i ekonomik sıkıntıları olduğunu ve geleceğe dair endişeleri olduğunu belirtmiştir.