Salih b. Ukbe’den, o babasından, o da İmam Muhammed Bâkır’dan, o ise babalarından nakleder ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “Mehdi benim evlatlarımdandır, onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu delalete düşecektir. O, peygamberlerin nişaneleriyle gelecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” (Kemalu’d-Din, c. 1, s. 287; Biharu’l-Envar, c. 51, s. 72).

Ebu Hamza’dan rivayetle;

İmam Muhammed Bâkır aleyhi’s-selâm buyurdu ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “Ehl-i Beyt’imden Kaim’in zamanında yaşayıp, onun kıyamından önceki gaybetinde onun İmamlığına uyan, dostlarını sevip, düşmanlarına düşman olanlara ne mutlu. Böyle birisi kıyamet gününde benimle birlikte olan dostlarımdan ve ümmetimin en değerlilerindendir.”

Sonra İmam Muhammed Bâkır aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “Ey Ebu Müstehil! Bizim Kaim’imiz Hüseyin’in evlatlarından dokuzuncusudur. Çünkü Resûlullah’tan nakledilmiştir ki, sonraki İmamlar on iki tanedir ve sonuncuları Kaim’dir.”

Dedim ki: “Ey Seyyidim! Bu on iki kişi kimdir?”

Buyurdu ki: “Birincisi Ali b. Ebu Tâlib’dir, ondan sonra Hasan ve Hüseyin, sonra da Ali b. Hüseyin, sonra ben, benden sonra da bu” diyerek ve elini oğlu İmam Ca’fer’in omuzuna koydu.

Dedim ki: “Bundan sonra kim?”

Buyurdu ki: “Oğlu Musa, Musa’dan sonra oğlu Ali, Ali’den sonra oğlu Muhammed, Muhammed’den sonra oğlu Ali, Ali’den sonra da oğlu Hasan. İşte o yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak olan Kaim’in babasıdır. Taraftarlarımızın göğsüne şifa verecektir.” (Kemalu’d-Din, c. 1, s. 286; Biharu’l-Envar, c. 1, s. 72).

Safvan b. Mihran-ı Cemmal’dan rivayetle;

İmam Ca’fer-i Sâdık aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “Allah’a and olsun ki Mehdi’niz aranızdan gaybete çekildiğinde, içinizden bazı cahiller diyecek ki: ‘Allah’ın Âl-i Muhammed’e ihtiyacı yoktur.’ Sonra o, yeryüzüne parlak yıldız gibi dönecek ve yeri zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” (Kemalu’d-Din, c. 2, s. 341).

Mufazzal b. Ömer-i Cofi’den rivayetle;

İmam Ca’fer-i Sâdık aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “Bu emrin sahibinin iki gaybeti olacak. Ve birisi o kadar uzayacak ki, bazıları, ‘Öldü’ bazıları, ‘Öldürüldü’, bazıları ise, ‘Gitti’ diyecekler. Onun ashabından çok azı ona bağlı kalacak. Ve onun yerini yakın hizmetçisinin dışında başka ne bir veli, ne de bir başkası bilecek.” (Gaybet-i Numani, s. 89).

Mufazzal b. Ömer’den rivayetle;

İmam Ca’fer-i Sâdık aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “Yüce Allah, varlıkları yaratmadan on dört bin yıl önce on dört nur yarattı. İşte o nurlar, bizim ruhlarımızdır”.

Dediler ki: “Ey Allah Resûlünün oğlu, bu on dört nur kimdir?”

Buyurdu ki: “Muhammed, Ali, Fâtıma, Hasan, Hüseyin ve Hüseyin’in evlatlarından olan İmamlar. Onların sonuncusu Kaim’dir. Gaybetten sonra kıyam edecek, Deccal’ı öldürecek ve yeryüzünü her türlü zulüm ve haksızlıktan temizleyecek.” (Kemalu’d-Din, c. 2, s. 335; Biharu’l-Envar, c. 51, s. 144)