Tüm dünyada pek çok büyük şehirde ilk bakışta sıradan gözüken ama düzenli olarak insanı kanı için insanlar bulunuyor. Peki bu insanlar neden kan içiyor? Hem de insan kanı…
Vampir miti dünyanın pek çok yerinde yer etmiş ve kitaplar, filmler vb. ile popüler kültürün de bir parçası olmuştur. Her ne kadar filmler ve hikâyelerdeki vampirlerin gerçekliği kanıtlanmamış olsa da BBC Future’da David Robson’ın modern vampirler ile görüşerek hazırladığı makaleye göre günümüzde düzenli olarak insan kanı içen insanlar gerçekten var. Hem de her gün sokakta yanından geçtiğiniz, belki de hiç dikkatinizi çekmeyecek sıradan insanlar…

 

FİZİKSEL DÜNYA İLE RUHLAR ALEMİ ARASINDA BİR KÖPRÜ

Günümüzde çoğunluk için kan içmek mide bulandırıcı bir tabu. Ancak bu hep böyle değildi 15. Yüzyıl sonlarında insan kanı içmek bir tedavi yöntemiydi. Bu yöntem daha sonra epilepsi tedavisinde kullanıldı. Kan fiziksel dünya ile ruhlar alemi arasında bir köprü olarak görülüyordu. Çeşitli nedenlerle insan kanı içmek 18, 19. yüzyıllarda da sürdü ve bu alışkanlık günümüze kadar geldi. İnternet öncesi irtibatı sınırlı olan insan kanı içiciler artık topluluklar oluşturuyor. Vampirizm gruplarına dahil olanların bir kısmı fiziksel güç peşindeyken bir kısmı da tümüyle psikolojik nedenlerle kan içiyor. Aslında kan içmeyle ilişkilendirilen “vampir” sıfatı bu insanlar için bir kimlik değil.

KAN İÇİN DUYULAN AÇLIK

Donörlerden kan alan bu modern vampirlerin her ne kadar popüler kültürdeki vampir imajı ile bir alakaları olmasa da kan tadı bir süre sonra dürtüsel bir açlığa dönüşüyor. İnsan kanı için C.J büyük miktarda kan içtiklerinde sindirim sistemlerinin daha iyi çalıştığını söylüyor. C.J’nin arkadaşı “Kinesia” da “aç” olduğunda bulantı hissettiğini ve bu kötü hissiyatın ancak kan içtikten sonra düzeldiğini, kendini daha iyi ve yenilenmiş hissettiğini belirtiyor. Görüşülen modern vampirlerin hiçbir sağlık sorunlarından dert yanmasa da Kaliforniya Los Angeles Üniversitesinden Tomas Ganz enfeksiyon riskine dikkat çekiyor.  Ayrıca kan içmekle gelen rahatlamanın psikolojik olma ihtimalinin çok yüksek olduğunun altını çiziyor.

NEDEN KAN İÇİYORLAR?

Kan içme ihtiyacının nedeni olarak bazı vampirler, bir tür sindirim sorunları olabileceğini düşünüyor. Ancak mental bir problem olabileceğini de kabul ediyorlar. Vampirizm topluluklarının daha tanınır ve görünür olması ile bu konuda bilimsel ve tıbbi cevapların netleşeceği düşünülüyor ki şu an modern vampirler doktorlara açılmakta pek istekli değil.