Tarih Vakfı'nın artık bir klasik haline gelen Perşembe konuşmaları, 2015 yılında kaybettiğimiz, Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, tarihçi Vangelis Kechriotis adına Vangelis KechriotisPerşembe Konuşmaları adıyla 2015 sonbahar sezonunda kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonun, “Tarihin Sesi: Müzik Kültürüne Yaklaşımlar” başlıklı konuşma dizisinde, müzik konusu ele alındı. Müzik tarihinden çeşitli konulara dair farklı disiplinlerden araştırmacıların yaklaşımlarını içeren bu dizide, birbirinden farklı müzik kültürlerine odaklanıldı. Müziğin tarihle ilişkisi başta olmak üzere, sosyal bilimlerin pek çok dalıyla kurduğu ilişkinin yeniden gözden geçirildiği konuşmada, yaşadığımız coğrafyanın tarihinde müzik kültürlerinin yeri incelendi.

Konuşmacı Ersu Pekin Türkiye'de ki müzik tarihi konusunun hangi farklı açılardan ele alınabileceği üzerinde düşünmenin önemini vurguladı. Konuya yaklaşımını, “bana öyle geliyor ki, Türkiye'de yaşayan müzik alanında profesyonel ya da müzik meraklısı biri olalım, söz edilen şeyin ne olduğu konusu üzerinde pek durmuş, düşünmüş değiliz sanki. Bize peşinen verile Türk müziği ya da başka bağlamlar kurarak söylediğimiz Osmanlı Müziği, Osmanlı-Türk Müziği başlıklarını kabul ederek bakmışız konuya. Oysa bu başlıklar bile konunun çerçevesinin bizim dışımızda, bizden önce belirlenmiş olduğunu göstermiyor mu? Acaba herhangi bir başlıkla başlamadan, salt müzik diyerek girişemez miyiz işimize? Böyle deyince de birçok soru sormamız ve bu sorulara yanıtlar aramamız gerekir” yorumuyla ifade eden Pekin, müziğin “bizim buralardaki” tarihsel serüvenini anlattı.

Pekin, program sonunda dinleyenlerin sorularını cevapladı...

 

Haber: Aylin Gedik