TBMM Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanı oluşumunun 23 Kasım Salı günü yapılacağı tahmin ediliyor. Meclis'te ay sonunda 64. Hükümet programının okunması ve güvenoylaması yapılacak, Aralık ayında da Geçici Bütçe çıkarılacak. 1 Kasım seçim sonuçları, Meclis'te yine 4 partili bir yapı oluşturdu.TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'ye iki, CHP ve HDP'ye birer Meclis Başkanvekilliği düşecek. MHP'nin bu dönem Meclis Başkanvekili olmayacak. Seçimin tamamlanmasından sonra gözler Meclis'e çevrildi. Mazbatalarını alarak kayıt yaptıracak milletvekilleri için Giriş Holü'nde masalar kuruldu. Bahçeli Meclis'teki koltuğunu kaybetti TBMM Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından TRT kanallarında ilanını takip eden 5. gün saat 15.00'te çağrısız toplanıyor. Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nun 17 Kasım Salı günü toplanarak, milletvekillerinin andiçmesi bekleniyor. En yaşlı üye sıfatıyla 77 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Geçici Başkan olacak. Geçici Başkan Baykal ve en genç 6 üyenin katip üye olacağı Geçici Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak. 26. Dönem Parlamentosu 1. Yasama Yılı da andiçme ile başlamış olacak. Anayasa uyarınca, Seçim Hükümeti 'nin görevi yeni Meclis toplanıncaya kadar sürecek, ancak 64. Hükümet kuruluncaya kadar Geçici Bakanlar Kurulu'nun görevi devam edecek. Milletvekillerinin yemininin ardından, yeni hükümet için de süreç işlemeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeminin hemen ertesinde yeni hükümeti kurmak üzere, AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirecek. TBMM Başkanlığı seçimi için süreç de 17 Kasım'da işlemeye başlayacak. Başkanlık için aday olmak isteyenler, 5 gün içinde başvurularını TBMM Başkanlığı'na yapacak. TBMM Başkanı seçim turlarının 23 Kasım Salı günü yapılması bekleniyor. AK Parti yetkilileri, gruplarla önceden temas kurularak Başkanlık seçiminin ardından, Başkanlık Divanı için grupların belirlediği isimlerin de aynı gün okunmasının mümkün olabileceğini ifade ediyor. TBMM Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanı'nın oluşumunun andından, 64. Hükümet Programı Genel Kurul'da okunacak ve güvenoylaması yapılacak. Programın okunmasından 2 tam gün geçtikten sonra görüşmelere geçilecek, görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra da güven oylamasına gidilecek. Kasım ayı sonunda Hükümet'in kurulmasının ardından Meclis'in ilk işi, Geçici Bütçe'nin çıkarılması olacak. Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Geçici Bütçe, Aralık ayında önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşülerek kısa sürede yasalaştırılacak. 2016 yılı bütçesi ise yeni yılın ilk aylarında görüşülecek. MHP'ye Meclis başkanvekilliği düşmeyecek 1 Kasım seçim sonuçları, Meclis'te yine 4 partili bir yapı oluşturdu. CHP, anamuhalefet partisi olma durumunu korurken, HDP üçüncü, MHP ise dördüncü parti oldu. Bu durum, Başkanlık Divanı ve komisyonlardaki üye dağılımından Genel Kurul'daki oturma düzenine kadar yansıyacak. TBMM Başkanlık Divanı'nda AK Parti'ye iki, CHP ve HDP'ye birer Meclis Başkanvekilliği düşecek. MHP'nin bu dönem Meclis Başkanvekili olmayacak. Başkanlık Divanı'nın kaç kişiden oluşacağının belirlenmesinin ardından, idare amiri ve katip üye dağılımı da yapılacak. Başkanlık Divanı için siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek Başkanlığa bildirecek. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak. Komisyonlarda partilere düşen üye sayısı da Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı'nca belirlenerek gruplara bildirilecek. Grupların, komisyon üyelikleri için belirledikleri isimlerin Genel Kurul'da okunmasıyla Meclis yasama çalışmalarına başlayabilecek. AK Parti'de grup başkanvekili sayısı yine 5 oluyor Gruplar, yemin töreninin ardından yapılacak grup toplantılarında grup başkanvekilliği, grup yönetimi, denetimi ve disiplin kurulları için seçim yapacak. AK Parti, 25. Dönem'deki 4 olan grup başkanvekilliği sayısı 5'e çıkacak. Oturma düzeni sil baştan TBMM Genel Kurulu'nda grupların oturma düzeni de yeniden belirlenecek. Meclis teamülleri uyarınca, Genel Kurul'da oturma düzeni, Başkanlık Divanı'na göre, en çok sandalyeye sahip olan grubun sol baştan başlayarak oturması, daha sonra sandalye dağılımına göre sıralanması, en az sandalyeye sahip grubun sağ başta oturması şeklinde biçimleniyor. Koalisyon dönemlerinde, hükümeti oluşturan partilerin yan yana oturması söz konusu oluyor. AK Parti, 25. Dönem'de kaybettiği orta sırayı alarak Genel Kurul'da oturacak. AK Parti'nin yanında CHP, CHP'nin yanında HDP, HDP'nin yanında, en sağda ise MHP Grubu yerini alacak.