Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ihbar veya şikayet doğrultusunda ya da resen odaların hesap ve işlemlerinin, bağlı bulunulan birliğin denetim kurulu tarafından incelenmesini isteyebilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında denetim kurullarının çalışma usulü ve düzenlenecek raporlar hakkındaki tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, meslek kuruluşunun olağan iki genel kurulu arasındaki 4 yıllık dönemine ilişkin hesap ve işlemleri denetim kurulu tarafından denetlenecek, düzenlenen rapor, denetim kurulu raporu olarak genel kurula sunulacak.

Söz konusu raporun kapsamı, denetim kurulunun seçildiği yılın 1 ocak günü ile bir sonraki seçimin yapıldığı tarihten önceki yılın 31 aralık günü arasındaki dört yıllık dönem olacak.

Aylık denetimlerin sonuçlarını gösteren raporlar, 1 ocak-31 mart, 1 nisan-30 haziran, 1 temmuz-30 eylül, 1 ekim-31 aralık tarihlerini kapsayacak şekilde nisan, temmuz, ekim ve ocak aylarının 15'inci gününün mesai bitimine kadar bir yazı ekinde yönetim kuruluna sunulacak.

Odaların birlik denetim kurulu tarafından denetlenmesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ihbar veya şikayet doğrultusunda ya da resen odaların hesap ve işlemlerinin, bağlı bulunulan birliğin denetim kurulu tarafından incelenmesini isteyebilecek.

Bakanlık, kanunla verilen görevler ile genel kurulda alınan kararların oda yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediği, oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana sözleşmesi çerçevesinde yapılıp yapılmadığı, Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafından verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği, odanın yıllık aidatlarının üyelerden zamanında tahsil edilip edilmediği, odanın mali bilgilerinin, üye kayıtlarının, personel ve organ üyelerinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında, yeterli bilgilerin haiz şekilde tutulup tutulmadığı gibi konularda inceleme yapabilecek.

Denetimlerde; oda yönetim kurulu, oda genel sekreteri ve personeli tarafından mizan cetveli, defterler, muhasebe belgeleri ve talep edilen diğer bilgi ve belgeler gecikmeksizin birlik denetim kuruluna verilecek ve gerekirse yerinde inceleme imkanı sağlanacak.