Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı açıklamada hükümetin getirmeyi planladığı kamuya yönelik performans sisteminin memurların iş güvencesini yok etmeye yönelik çabaların bir parçası olduğunu ifade etti. Negatif içerikli performans değerlendirme sistemi ile kamu görevlilerinin iş güvencelerinin zayıflatılacağını öne süren Koncuk, “Böylece Anayasaya aykırılığı açık olan memurun iş güvencesinin kaldırılması, hukukun arkasından dolanmak suretiyle gerçekleştirilmek istenmektedir. Yönetici atamalarında torpilin zirve yaptığı günümüzde adil bir performans sistemi oluşturulması hayal bile edilemez” dedi.

 

“TİCARİ ANLAYIŞLA DEVLET YÖNETİMİ”

Performans sisteminin, kamu istihdamını özel kesim istihdam anlayışına uygun hale getirdiğini ve kamu görevlisi kavramını da ortadan kaldıracak bir durum yaratacağını ifade eden Koncuk, “Sonuç itibarı ile performans sistemi, hizmet yerine verimliliği; kamu yararı ilkesi yerine ise kârı ya da müşteri memnuniyetini önceler. Bu şekliyle performans sistemi kamu kurum ve kuruluşlarına özel sektör anlayışını yerleştirmeyi amaçlayan, devlet yönetimini ticari anlayışa dönüştürecek, kamu görevlisini, içinde bulunduğu çalışma grubundan soyutlayarak tüm kamu çalışanlarını birbirine rakip haline getirecek ve kamu yararı ilkesini yok edecek bir nitelik taşımaktadır” dedi.

 

“SİYASİ KAYIRMACILIK ÖN PLANA ÇIKAR”

Kamu kurum ve kuruluşlarında siyasallaşmanın bu denli arttığı dönemde, kamuda çalışan geniş kesimler için başarı değerlendirilmesinin yapılmasında siyasi ve kişisel kayırmacılığın ön plana çıkacağını belirten Koncuk şöyle devam etti: “Tarafımıza ulaşan bilgilere göre kamu görevlilerinin performansının memurun üstü, iş arkadaşları, memurun altında çalışan personel ve hizmetten faydalanan vatandaşlar tarafından değerlendirileceği belirtilmektedir. Bu noktada performans sisteminin kamudaki ast üst ilişkisini yok edeceği, bürokratik yapılanmayı tersine çevireceği ve bir kamu görevlisinin, haklı olup olmadığına bakılmaksızın hizmetten faydalananların kölesi haline getirileceği açıktır. Bir öğretmen düşük performans alma kaygısı içerisinde bir öğrencisine nasıl düşük not verebilecek, notları zayıf olan öğrencinin velisi, öğretmenin performansını ne derece objektif bir şekilde değerlendirecektir.”

“ÇALIŞMA BARIŞI BOZULUR”

Bir idarecinin astları tarafından değerlendirmeye tabi tutulmasının, memurun performansının iş arkadaşları tarafından belirlenmesinin çalışma barışını bozacağını ve kurumlardaki rekabeti ve çatışmayı körükleyeceğini öne süren Koncuk, “Sübjektif bir şekilde değerlemeye tabi tutulan kamu görevlisine de görev değişikliği, sürgün ve işten çıkarma yolu açılarak memurluk güvencesine en büyük darbe vurulmuş olacaktır. Dolayısıyla kamuya performans sistemini getirmeyi amaçlayan bu anlayış, kamu görevlilerinin özel kesim işçi mantığıyla çalıştırıldığı, kamu yararının yok edilerek sonuç odaklı yaklaşımların ön plana çıkarıldığı, tüccar devlet anlayışının hâkim kılındığı bir yapıyı amaçlamaktadır” dedi.

“TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

“Kamuya yönelik performans sistemine karşı bütün teşkilatlarımız teyakkuz halinde gelişmeleri yakından takip etmektedir” diyen Koncuk, açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu yolda iş güvencemize yapılacak her türlü saldırıda, 3 milyon kamu görevlisinden alacağımız güçle, nefsi müdafaa hakkımızı kullanacağımızı ve negatif içerikli, cezalandırmaya dayalı performans sistemine karşı, iş bırakma dâhil en sert tepkiyi vereceğimizi duyururuz.”