Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 59 bin kişi arttı ve 3 milyon 204 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, aralıkta bir önceki aya göre ise 0.3 puan arttı. Bir önceki ayda işsizlik oranı 10.5 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 19.2 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 11 oldu. 3 milyon 204 bin kişilik işsizlerin 670 binini bir yıl ve daha fazla süredir işsiz olanlar oluştururken, 2 milyon 535 binini bir yıldan daha az süredir işsiz durumda olanlar oluşturdu. 

İstihdam oranı yüzde 45.4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 806 bin kişi artarak 26 milyon 448 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artış ile yüzde 45.4 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 7 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 814 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.9’u tarım, yüzde 20.1’i sanayi, yüzde 7.1’i inşaat, yüzde 53.9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.6 puan, sanayi sektörünün payı 0.5 puan azaldı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi. 

İşgücüne katılma oranı yüzde 50.9

İşgücü 2015 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 865 bin kişi artarak 29 milyon 652 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 50.9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 71, kadınlarda ise 1.2 puanlık artışla yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.

Her 3 kişiden 1'i güvencesiz çalışıyor

Aralık 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, yani güvencesiz çalışanların oranı, yüzde 32.1 olarak gerçekleşti. Türkiye'de istihdam edilen 26 milyon 448 bin kişinin 2 milyon 575 binini oluşturan ücretsiz aile işçilerinin tamamına yakını, yani yüzde 90.3'ü hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışıyor. Sayıları 4 milyon 527 bini bulan kendi hesabına çalışanlarda ise güvencesiz çalışma oranı yüzde 60.7 olarak hesaplandı. Hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışmanın en yaygın olduğu sektör ise har zaman olduğu gibi tarım oldu. TÜİK verileri tarımda çalışan 5 milyon kişinin yüzde 80.2'sinin hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalıştığını ortaya koydu. Bu konuda en büyük mağduriyeti ise tarımda çalışan kadınlar yaşıyor. Tarımla iştigal eden erkeklerde güvencesiz çalışma oranı 68.9 ike bu oran kadınlarda yüzde 94.4 olarak tespit edildi.  

Gerçek işsiz sayısı 5.8 milyonu aştı

TÜİK çalışmaya hazır olduğu halde iş aramadığı için yaklaşık 2 milyon 666 bin kişiyi hesaplamalarda işsiz saymıyor. Oysa bu kişiler işsiz durumda. Hesaba katılmayan bir başka işsiz grup ise mevsimlik işçiler. Aralık 2015 döneminde sayısı resmi işsizlere, sayıları 2 milyon 545 bin kişiyi bulan umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 hafta ve daha fazla bir süredir iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar ve diğer) ve mevsimlik çalışan 121 bin kişi dâhil edildiğinde işsizlik oranının yüzde 18'e, işsiz sayısının da 5 milyon 870 bin kişiye ulaşıyor.