Hükümetin 400 bini aşkın emekli memura ‘müjde' diye hazırladığı ikramiye düzenlemesinin emeklilerden çok Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) haklarını koruduğu, ikramiyelerin adeta kuşa çevrilmesine yol açacağı ve emeklilere gereksiz başvuru yükü getireceği bildirildi.

Bir grup Mülkiye Başmüfettişi, hükümetin hazırladığı memur emeklilerine 30 yılın üzerindeki çalışma süreleri için de ilave ikramiye ödenmesini öngören tasarı üzerinde yaptığı teknik çalışmada, emekliler aleyhine önemli tespitlere ulaştı. Başmüfettişlerin hazırladığı rapora göre, tasarının bu haliyle yasalaşması halinde bu işten en kârlı çıkan taraf emekliler değil SGK olacak.
Hükümetin, yargının SGK aleyhine hükmettiği yüklü faiz ve yargılama giderlerini dikkate alarak 1.5 yıllık dirençten sonra SGK'yı kollayan, emeklinin haklarını ise önemli ölçüde gözardı eden bir tasarı hazırladığı belirtilen raporda, tasarıdaki emeklilerin aleyhine olan durumlar şöyle sıralandı:

BAŞVURU ŞARTI EZİYET

Otuz yıldan fazla emeklilik ikramiyesini hak edenlere ilişkin bütün bilgi ve belgeler SGK' nın elinde olduğu halde, daha önce başvuruda bulunmamış emeklilere, yıllar öncesinden hak ettikleri ödemeleri için ayrıca SGK' ya başvuru koşulu getirilmiştir. Bu suretle emeklilere gereksiz yere ek güçlük çıkarılmıştır.

Ek ikramiyelerin ödenmesinde emekli olunan tarihlerde geçerli memur aylık katsayıları esas alınmakta, güncelleştirme yapılmamaktadır. Böylece emeklilere yıllar sonra ödenecek ikramiyede enflasyon yok sayılmıştır. Bu yöntemin doğal sonucu olarak emekliler mağdur edilecek, ikramiyeler kuşa çevrilmiş olacaktır. Örneğin 1/4 dereceden 2016 yılında emekli olan öğretmene; hizmet verdiği her yıl için 2 bin 552 TL ikramiye ödemesi yapılırken, aynı kadrodan 2000 yılında emekli olmuş öğretmene ise ilave her hizmet yılı karşılığında sadece 250 TL ikramiye ödenecektir. Emekli olunan yılların 2000'li yılların altına inmesi halinde ödenecek ikramiyenin değeri çok çok düşecektir.

FAİZ ENFLASYONA UYMUYOR

Başvuru tarihi veya kanunun yayım tarihi itibarıyla yasal faiz ödenecek olması emeklilerin enflasyondan kaynaklanan kayıplarını gidermesi mümkün değildir. Zira yıllık yüzde 9 civarında olan yasal faiz oranları enflasyon rakamları karşısında çok düşük kalmaktadır.
Üstelik yasal faiz uygulaması dahi, memurun emekli olduğu tarih yerine, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra, emeklinin SGK'ya yaptığı başvuru tarihinden başlatılmaktadır. Ayrıca 7 bin 500 TL üzerindeki ödemelerin bir yıl sonra yapılacak olması da emeklinin aleyhine SGK'nın lehinedir.

EMEKLİ VE AVUKAT CEZALANDIRILIYOR

Mülkiye başmüfettişlerinden oluşan grubun hazırladığı raporda devam eden davalara da dikkat çekilerek şu bilgilere yer verildi:
“SGK'nın çıkarları doğrultusunda hazırlanmış tek taraflı düzenlemelerle ihtilaflar çözümlenmek istenmiştir. Bu suretle, hak kaybına uğradıkları yargı içtihatları ile açık ve seçik olarak tespit edilmiş emekli vatandaşlarımızın; dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları sağlanmaktadır. Dava açmış ya da davası devam etmekte olan emeklilere herhangi bir söz hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca devam eden davalarda mahkemelerce vekâlet ücretinin 4'te 1'i ödeneceğine hükmedileceği yolunda ayrışık düzenlemeye gidilmiştir. Böylelikle SGK kaybedeceği belli davalar nedeniyle âdeta davacı olmuş, emeklilerle onların avukatlarını cezalandırmaktadır.”