Grup üyelerinin “Artvin'i terk etmeyeceğiz", “Bilirkişi Artvin halkıdır" şeklinde pankartlar dikkatleri çekti. Grup adına basın açıklamasını Avukat Halis Yıldırım okudu. Yıldırım, “Yaşadığımız dünya ve ülkemizde tüm canlı yaşamın yükseleceği olmazsa olmaz değerler, vahşi kapatilizm tarafından rantta dönüştürülüp yağmalanıyor. Enerji gereksimini adı altında madenler, dereler sermaye şirketlerine peşkeş çekeliyor. Tüm doğal kaynaklar orman, dağlar, dereler, rüzgar ve güneş tüm bu doğal kaynaklar yağmalanıyor. Artvin halkı insanları, hayvanları ve bitkileri ve onların yaşam haklarını sürdürmek için mücadele ediyor. Artvin halkı ve tüm canlıların yaşam hakkı üzerine son söz Artvin halkınındır" şekline konuştu. Grup üyeleri eylemin ardından sessiz bir şekilde dağıldı.