Hz. Ali; Hicret’in otuz altıncı yılında (656), Ubade oğlu Sa’d’ın oğlu Kays’ı Mısır’a vali tayin etmiş, “Herkese karşı yumuşaklıkla hareket et, yumuşaklık kutluluktur. İyiye iyilikle muamele et, kötüye şiddet göstermekle beraber adaleti elden bırakma” deyip yola salmıştı. Fakat sonradan Kays’i azledip yerine Ebu Bekir’in oğlu ve kendi oğulluğu Muhammed’i tayin etti.

Hz. Ali, Muhammed’e yazılı olarak şu emri vermişti:
“Oraya varınca onların üstüne kanatlarını ger, onları koru, onlara iyi muamele et, onları her hususta bir gör. Bir gör de büyükleri, haklarında gösterdiğin muamele yüzünden herhangi bir şeyde kendilerini üst tutacağına dair bir ümide düşmesinler, zayıfları, onlara adaletle muamele edip etmeyeceğini düşünmesinler, ye’se düşmesinler. Bil ki Allah, kullarının yaptığı büyük, küçük, gizli, açık bütün günahlarını sorar, onlara azap ederse yerindedir, çünkü Allah çok büyüktür, kerem ve ihsan sahibidir.
Ey Allah’ın kulları, bilin ki Allah’tan çekinenler, şu geçici dünyayı bıraktılar da varacakları ahirete yöneldiler. Dünya ehli dünyalarında onlarla arkadaş oldular ama onların ahiretlerinde onlara arkadaşlık edemediler. Onlar dünyada en iyi ve üstün bir tarzda yerleştiler, yaşadılar. En temiz ve helal şeyleri yediler, yoksullara ihsanda bulundular da bu yüzden zevk aldılar, dünyalarında zahitliğin lezzetini elde ettiler, ahirette de Allah’a komşu olacaklarını iyiden iyiye anladılar, inandılar. Onların duası reddedilmez, ahirette elde edecekleri şey eksilmez.
Allah’ın kulları, ölüm var, sakının. Ölüm var, hem de yakın. Ona hazırlanın, çünkü büyük bir işle gelip çatacak. Ya öyle bir hayırla gelip çatacak ki onda hiçbir şer yoktur yahut öyle bir şerle gelip çatacak ki onda hiçbir hayır yoktur. Cennet için çalışandan cennete daha yakîn kim var? Bilin ki siz ölümden arda kalırsınız. Ona karşı varırsınız kazanırsınız, kaçarsınız ona yakalanırsınız. O size, gölgenizden daha yakındır, hep sizinle beraberdir, perçeminizden tutmuştur, dünya ardınızda serili kalmıştır. Çekinin o ateşten ki dibi çok derindir, harareti çok çetindir, azabı pek şiddetlidir, bir yerdir ki orada rahmet yok. Bir yerdir ki oradan ses duyulmaz, bir yerdir ki oradaki sıkıntı giderilmez. Allah’tan korkunuzun artmasını, O’ndan duyduğunuz ümidin güzelleşmesini istiyorsanız korkuyla ümidi birleştirin. Çünkü kulun Rabbine olan iyi zannı ve ümidi, korkusu miktarıncadır, insanların Allah’a karşı duydukları iyi zan bakımından en iyisi, en güzeli, Allah’tan en fazla korkan, O’ndan en fazla çekinenidir.
Ey Eba Bekr oğlu Muhammed, bil ki ben seni, askerlerimin en fazlasının, en büyüklerinin oturdukları bir yere, Mısır’a vali tayin ettim. Nefsinin dilediklerine karşı durdukça haklı iş görebilirsin. Yaşadıkça bir an bile dinde kayıtsızlık etme ve halktan bir tek kişinin razılığını kazanmak için Allah gazabını kazanma. Çünkü halk seni bıraksa Allah var, fakat Allah seni bıraktı mı başka yardımcı yok.
Namazı vaktinde kıldır, acele etme. Fakat vaktini de işe dalıp geciktirme. Bil ki her iş namaza tâbidir, ondan üstün iş yoktur.
Şunu da bil ki doğru yolda bulunan ve halkı doğru yola sevk eden emirle kötü yolda bulunan ve halkı kötülüğe sevk eden emir bir değildir. Peygamber’in dostuyla düşmanı bir değildir. And olsun ki Allah’ın
Resulü, (Allah ona ve soyuna rahmetler etsin) buyurmuştur ki: Ben iman ehliyle müşrikin ümmetime kötülük edeceğinden korkmam; çünkü inananı, Allah, inancıyla doğru yola götürür, müşriki de şirkiyle kahreder; fakat ben özüyle sözü bir olmayan münafığın ümmetime kötülük etmesinden korkarım. Münafık, iyilikleri söyler, kötülükleri işler.”