"PARLAMENTONUN KENDİ KENDİNE DARBE YAPMASINI KABUL EDEMEYİZ"
HDP Milletvekili Meral Danış, AK Parti'nin milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilemeyeceğini, bunun hukuk kurallarını yok saymak olduğunu söyledi. Beştaş, "Tüm dokunulmazlık dosyalarının mecliste tek maddeyle kabulüyle öneri tüm hukuk kurallarının bir defada yok sayılmasıdır. Maddenin kendisi parlamentonun kendisine darbe yapmasıdır. Kendi kendine karşı darbe yapma ilkesi olarak karşımızda duruyor. Dokunulmazlık fezlekesi parlamentoya geldiğinde partiler gruplarına dahi açıklama yapamaz Ama her gün kamuoyuna halka dokunulmazlıklar ilgili görüşler açıklanıyor. Parlamentonun kendi kendine darbe yapmasını asla kabul edemeyiz. HDP'nin İçtüzük ve anayasaya aykırı öneriyi kabul etmemiz söz konusu bile değil HDP'nin. Bu kanun önerisini kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Kanun koyucu yasama organı kendi koyduğu kanunlara uymak zorundadır. Dosyalar görüşülürken en temel haklardan biri savunma hakkını bile kabul etmiyorlar. Dokunulmazlığa karşıyız. Hiçbir vekilin dokunulmazlık zırhıyla halktan ayrı bir yerde ayrıcalıklı siyaset yapmasını savunmadık" diye konuştu.

DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI İÇİN "YASAMA MUAFİYETLERİ" ÖNERİSİ
Meral Danış Beştaş, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik 'Yasama Muafiyetleri' başlıklı anayasa değişikliği önerisini açıkladı. Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığa Dair Anayasa Değişiklik Önerisi şu şekilde: "Milletvekilleri yasama çalışmalarındaki oy ve sözlerinden ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları herhangi bir yerde ifade etmekte sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra hiçbir suç işlendiği ileri sürülen bir milletvekili hakkında seçimden sonra dava açılabilir. Seçimden önce açılan davalara devam edilir. Milletvekilleri gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, ve haklarında hiçbir koruma talebi uygulanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün dışındadır. Bu hale yetkili makam durumu derhal TBMM Başkanlığına bildirilir. Milletvekili hakkında verilen bir ceza hükmünün açıklanması üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Milletvekilleri hakkında ceza davaları Yargıtay'da görülür bu davalarla ilgili usul ve esaslar kanunlarla düzenlenir." Meral Danış Beştaş, dokunulmazlığı tamamen kaldıran bir öneri sunduklarını vurgulayarak, "TBMM Başkanlığına sunacağız. Diğer partilerle paylaşacağız. Biz milletvekillerinin yargılanabileceği düzenlemesini mutlakla getiriyoruz" dedi.

"ÖNERİMİZ KÖKLÜ ÇÖZÜMDÜR"
"Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda ilk olarak terörle ilgili fezlekelerin gündeme alınmasıyla ilgili bir yaptırım olursa tavrınız ne olur?" sorusuna Beştaş, "Böyle bir yaptırım olamaz. Olmamalı. Biz hukukun üstünlüğüne hukuk ilkelerine göre siyaset yapan bir partiyiz. O öne alınsın bu öne alınsından ziyade bizim önerimiz köklü çözümdür. BU anayasa değişikliğiyle bundan sonra kimse bunu siyaset malzemesi olarak kullanamayacak. BU iş yargının önünde olacak. Yargı anayasal ilkeler doğrultusunda yargılamasını yapacak. Kimsede kafasına estiği gibi bir milletvekilinin basın açıklamasından yada bir mitingdeki sözünü terör suçu diye nitelendiremeyecek. Bu onun görevi de değil haddi de değil."