Efendimiz Hz. Muhammed (sas), evvabin namazının kuşluk vaktinde kılınacağını ifade buyurmuş. Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz için de ‘Evvabin namazı' tabiri kullanılmış. Efendimiz'den nakledilen “Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur.” rivayeti, bazı âlimlerce evvabin namazı ile irtibatlandırılmış.

Evvabin namazı, akşamın müekked sünnetinden sonra mendub sünnet olarak zikrolunan altı rekat namaz. Bu namazla ilgili hadislerde evvabin altı rekât kılınan namaz olarak açıklanırken, bazıları bunun iki rekâtının akşamın sünneti, geri kalan dört rekâtın da evvabin namazı olduğunu ifade ediyor. Akşam namazının sünnetinin bu altı rekâttan ayrı olduğunu ifade eden imamlarımız da olmuş. Konuyla ilgili hadis kitaplarında yer alan rivayetlerin bazılarında, Efendimiz'in akşam namazından sonra dört rekât kıldığı ve kılmayı teşvik ettiği de yer alıyor. Hanefi imamlardan, evvabin namazının, akşam namazının iki rekât müekked sünnetiyle birlikte altı rekât olduğunu söyleyenler, bu rivayeti esas almış. Mezhepte tercih edilen görüşe göre ise bu namaz, akşam namazının müekked sünnetinin dışında altı rekatlık bir namaz olup Hanefi âlimleri, bu namazın kaç selamla kılınmasının daha faziletli olacağı konusunda ihtilaf etmiş. Bazıları, altı rekâtın tümünün bir selamla kılınmasını daha faziletli görmüş. Bazısı iki selamla, bazısı da üç selamla kılınmasının daha faziletli olacağını söylemiş. Netice itibarıyla evvabin namazının altı veya dört rekât olduğu üzerinde durulmuş ve en az dört rekât olduğu konusunda ittifak edilmiş.

Ayet-i kerime

Sabah akşam Rabb'inin adını zikret! Gecenin bir kısmında da O'na secde et, geceleyin uzun bir süre de O'na tesbih ve ibadet et. İnsan Suresi 25-26

Hadis-i şerif

Kulun Rabb'ine en yakın olduğu hâl secdedir; öyle ise secdede O'na çokça dua edin. Sahih-i Müslim, Salat