Cemaat yazarı Mümtazer Türköne, AKP sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ergenekon'a benzer bir şekilde yargılanacağını yazdı. Türköne, Ergenekon davalarında yapılan hataların da yapılmaması gerektiğini belirtti.

Cemaat'in yeni gazetesi Yarına Bakış'ta kaleme aldığı yazısında Türköne, "Bu kadar 'örgütlü suç'tan, yakın bir zamanda bir 'devr-i sabık' çıkması kaçınılmaz. Devr-i sabık mahkemeleri, bugün iktidar koruması altında işlenen sistematik suçları yargılarken muhtemelen Ergenekon modelinde bir örgüt yapılanması ortaya çıkartacak." diye yazdı.

"LEGAL GÖRÜNÜMLÜ İLLEGAL YAPILAR"

AKP'nin Cemaat için kullandığı "Legal görünümlü illegal yapılar" tabirini AKP'ye yakın vakıflar için kullanan Türköne şöyle devam etti:

"İş Yasama organına kadar uzanacak, “kapı kırma”yı suç olmaktan çıkartan ve suç işleyen memurlara koruma zırhı sağlayan kanunlar elekten geçirilecek. Örgütün finansmanı için kamu ihalelerinden alınan paylarla başlayıp, iktidar himayesinde iş gören eğitim vakıfları gibi sivil örgütlerin dahil edildiği “legal görünümlü illegal yapılar”ın şemaları çıkartılacak. Yurtların nasıl finanse edildiği, yasak olmasına rağmen nasıl açıldığı, kanuna aykırı şekilde bürokraside himaye sağlayan yetkililerin yargılandığı kocaman bir örgüt davası açılacak. Bu dava da tıpkı Ergenekon davası gibi bir kaç yılımızı esir alacak."

Ergenekon davalarında yapılan hataların yapılmaması gerektiğini de hatırlatan Türköne Örgütlü işlenen bu suçun varlık sebebini oluşturan “kasıt unsuru”nu merkeze almadan, bu suçları deşifre etmenin çok zor olduğunu söyledi ve yazısını şöyle bitirdi:

"Demek ilerde bu iktidar için açılacak davaların, kasıt unsuruna göre bir araya getirilmesi gerekecek."