Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri" teşkilatı güçlendirecek bir adım atılmasını istedi.

Erdoğan, bu kapsamda öncelikli olarak İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay öncelikli olmak üzere 7 bin bekçi alınması talimatı verdi.

İŞTE ARANILAN ŞARTLAR

* Türk vatandaşı olmak,

* Lise ve dengi okul mezunu olmak,

* Başvurulan illerde en az bir yıl ikamet etmek,

* 30 yaşını aşmamış olmak,

* Görev yapmaya engel bir hastalığın bulunmaması,

* Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA YAZILI SINAV

Aranan şartları taşıyanları taşıyan kişiler öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak.  Adaylar, çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu için sadece bir ilçe kaymakamlığına müracaat edebilecek. Aday, bekçi olmaya hak kazandığı takdirde, başvuru yaptığı ilçenin kadrosuna atanacak.

100 üzerinden 70 puan alan adayların başarılı sayılacağı sözlü sınavının sonuçları, başvurunun kabul edildiği ilçe kaymakamlığının internet adresinden ilan edilecek. Yazılı sınavda adaylara Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür derslerinden hazırlanan sorular yöneltilecek.