Konuyla ilgili Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7 akaryakıt şirketinden akaryakıt otomasyon sistemlerinin usulüne uygun çalışmaması, 2 şirketten bayilik sözleşmesi fesholmasına rağmen kuruma bildirmemesi, 2 şirketten ise yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapması sebebiyle savunma istendi. Jet yakıtının amacına uygun ikmali ve satışı, LPG ve petrol piyasası yönetmeliklerine aykırı hareket etmeleri, lisanssız bayilik faaliyeti yapmaları, feshedilmiş ihtarnameye ayrılık ve satış amaçlı akaryakıt ikmali nedenleriyle de 7 şirketten savunma talep edildi.

EPDK, 1 şirkete lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle 57 bin 232 lira, 1 şirkete de lisans almadan akaryakıt ikmal etmekten 57 bin 232 lira ceza uyguladı.