Türkiye çapında 18 ilde 18 yaş ve üzeri bin 512 kişi ile yüz yüze olarak Aralık 2015 döneminde gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türk halkının en büyük sorununun yüzde 48.2 ile terör olduğu, gençlerin yüzde 55.1’inin işsizlik ve yüzde 21.6’sının eğitim konularını en önemli sorun olarak gördüğü tespit edildi. Kadına şiddet ise belirtilen sorunlar arasında 2.8 ile 9. sırada yer aldı.

Ayrıca ekonomik yaşam standartlarına ilişkin beklentileri de ortaya koyan araştırmaya göre, halkın yüzde 33,9’u Türkiye’de yaşayan insanların ekonomik yaşam standartlarının 5 yıl içinde değişmeyeceğine inanıyor. Ekonominin daha iyiye gideceğine inanan bölge en yüksek oran ile (yüzde 56,6) İç Anadolu olurken, Ege bölgesi yine en yüksek oran ile (yüzde 60,2) ekonominin kötüye gideceğini düşünen bölge oldu.

KADINA ŞİDDET YÜZDE 2.8 İLE 9. SIRADA

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen en önemli sorunlardan biri olan kadına şiddete 2015 yılında 303 kurban verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de her 10 kadından 4’ü fiziksel şiddete uğrarken şiddete uğrayan kadınların oranı her yıl ortalama yüzde 33 artıyor. Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre kadına şiddet belirtilen sorular içinde yüzde 2.8 ile ancak 9. sırada yer alabildi. Kadına şiddet en büyük tepkiyi yüzde 6.4 ile İstanbul, İzmir ve Ankara’dan aldı. Kadına şiddeti ülkenin birinci sorunu olarak görenlerin oranı ise yüzde 0.4 oldu.

EN ÖNEMLİ SORUN TERÖR

Türkiye’nin en büyük sorununun yüzde 48.2 ile terör olduğu görülen araştırmada işsizlik yüzde 37.2 oranıyla ikinci, ekonomi ise yüzde 25.3 ile üçüncü büyük sorun olarak öne çıktı. Eğitim yüzde 9.4 ile dördüncü, mülteci yüzde 5.9 ile beşinci, Rusya krizi yüzde 5.1 ile altıncı sırada yer alırken bunları yüzde 3.4 ile adalet, yüzde 3.3 ile dış politika, yüzde 2.8 ile kadına şiddet takip etti.

İç Anadolu Bölgesi, terörün yoğun olarak yaşandığı Güney Doğu (yüzde 51.5) ve Doğu Anadolu (yüzde 57.9) bölgelerine kıyasla terörü en yüksek oranda (yüzde 66) Türkiye’nin sorunu olarak gören bölge oldu. Diğer bölgelerden farklı olarak Ege Bölgesi'nde terörü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ifade edenlerin oranı yüzde 8.

KARADENİZ'İN TERÖR VE RUSYA KRİZİ ÖNCELİKLİ SORUNU

Son dönemde gündemden düşmeyen Rusya krizi ve mülteci alımı konuları ise Türk halkı için öncelikli sorun olmadığı görüşünde. Halkın yüzde 5,9’u mülteci alımının sorun yaratacağına inanırken, araştırmaya katılanların sadece yüzde 5,1’i Rusya ile yaşananları kriz olarak gördü. Rusya krizinden en çok etkilenen bölge ise Karadeniz. Karadeniz halkının terörden sonra yüzde 34 ile en büyük sorunu Rusya krizi olarak ifade edildi.

GENÇLER, 'İŞ YOK' DEDİ

Araştırma sonuçlarına göre, 2015 yılında 18 yaş ve üzeri Türk halkı, gençlerin en önemli sorununu yüzde 55.1 ile işsizlik olduğunu belirtti. Eğitim yüzde 21.6 ile gençlerin en önemli ikinci sorunu olarak öne çıkarken, terör yüzde 7 ile üçüncü sırada yer aldı. Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası gençler arasında ise işsizlik yüzde 50.1 ile birinci sorun olarak ortaya çıkarken, eğitim ikinci, ekonomi ise gençlerin en büyük üçüncü sorunu olarak sıralamada yer aldı.

Türkiye çapında gerçekleştirilen araştırmada tüm katılımcılar tarafından ülkenin en büyük sorunu olarak görülen terör, Türkiye’de gençlerin sorunlarının neler olduğu sorulduğunda işsizlik, eğitim ve ekonomiden sonra gelerek yüzde 6 ile sıralandı.

Türkiye’deki gençlerin en büyük sorununu işsizlik olarak tanımlayanlar, bunun yeterli iş alanı olmadığından (yüzde 33,3) yaşandığını düşünmekte. Bunu
yüzde 10,8 ile iş beğenmeme, yüzde 10,4 ile asgari ücretin düşük olması takip etti. 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 40’ı önümüzdeki 5 yıl içerisinde ekonomideki durumun aynı kalacağına inanıyor. Türkiye’deki eğitim sorunundan en fazla rahatsız olan kesim ise yine 18-24 yaş arası gençler oldu. Diğer yaş gruplarından fazla olarak gençlerin yüzde 15’i ülkenin sorunları arasında eğitimi öncelikli olarak belirtti.

EN UMUTLU İÇ ANADOLU, EN KARAMSAR EGE

Araştırma kapsamında görüşülen her 10 kişiden 4’ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde ekonomik yaşam standartlarının şu anki durumundan çok daha iyi ya da iyi olacağını düşünüyor. Kötü ya da çok daha kötü olacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 28. Buna karşılık her 10 kişiden 3’ü 5 yıl içerisinde de şu anki durumları ile aynı seviyede olacağını ifade ediyor. Kent kesiminde yaşayanlar kır kesiminde yaşayanlara, 25-34 yaş grubu diğer yaş gruplarına kıyasla ve AB gelir grubu da diğer gelir gruplarına kıyasla 5 yıl içerisinde ekonomik yaşam standartlarının çok daha iyi veya iyi olacağı görüşünde.

Ekonomik yaşam standartlarına ilişkin beklentileri de ortaya koyan araştırmaya göre, halkın yüzde 33,9’u Türkiye’de yaşayan insanların ekonomik yaşam standartlarının 5 yıl içinde değişmeyeceğine inanıyor. Ekonominin daha iyiye gideceğine inanan bölge en yüksek oran ile (yüzde 56,6) İç Anadolu olurken, Ege bölgesi yine en yüksek oran ile (yüzde 60,2) ekonominin kötüye gideceğini düşünen bölge oldu.

EGE'YE GÖRE EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ

Diğer bölgelerde Türkiye’nin en önemli sorunu terör iken, Ege Bölgesi'nde ekonomi yüzde 66,4 ile ülkenin en önemli sorunu olarak görülmekte.