Farklı Düşünmek ve Eleştiri

İnsanların farklı düşünmeleri gayet doğaldır. Farklı düşünce ile birlikte farklı yaşam da bir gerçektir. İnsanların tek tip bir düşüncede olmaları imkânsızdır. Hiç kimse, bir diğerine kendi fikrini, düşüncesini ve hayat biçimini dayatma hakkına sahip değildir. Allah, insanı hür bir şekilde yaratmıştır. Kimse, kimsenin kölesi değildir. Farklı düşüncelere ve eleştirilere tahammül etmeyenler, kendilerini geliştiremezler. Hiç kimse, kendi fikrini zorba bir şekilde dayatma hakkına sahip değildir.

Elbette her insanın mutlak mânâda kendisini ifade edebildiği, dünya görüşüyle uyumlu olduğu harekette, cemaatte, oluşumda, safta ve bir tarafta yer alması gerekiyor. Eğer düşünüyorsanız, mutlaka bir taraf olmalısınız. Yok, düşünmüyorsanız, zaten bertaraf olmaya mahkûmsunuzdur.

Ahlaklı Bir Duruş

Cemil Meriç'in meşhur ifadesiyle: “Tarafsızlık, namusluluktur.” Tarafsızlık diye bir şey yoktur. Herkesin durduğu bir tarafı, durduğu bir cephesi vardır. Bu cephe, ya hak cephesi ya da küfür cephesidir. İşte önemli olan da burasıdır. Sizin, nerede durduğunuz ve ne yaptığınız çok önemlidir. Çünkü Allah (c.c.), hayatın bütün nimetlerine karşı insanoğlunu mutlaka hesaba çekecektir. Duruşumuz ve tavrımız net olmalıdır.

Bütün Şahsiyetler Eleştirilir

Peygamberlerin haricinde bütün şahsiyetler, bütün fikirler ve bütün oluşumlar eleştirilebilir. Bir şahsiyeti, bir oluşumu, bir düşünceyi eleştirmek ona hakaret ediliyor anlamına gelmez. Eleştiriler, doğru yapıldığında çok faydalı bir eyleme dönüşür. İnsanların hatalarını görmeleri için, mutlaka eleştirilmeye ihtiyaçları vardır. Yalnız, eleştiriyorum derken, aba altında sopa göstermek, eleştirmek değil, barbarlık yapmaktır. Bunu kim yaparsa yapsın, yanlış bir davranışa imza atmaktadır. Âhlak ilkelerini çiğnemek, saldırmak başka bir şey, eleştirmek bambaşka bir şeydir. İkisini mutlaka birbirinden ayırmak gerekiyor. Eleştirmek, bir sanattır. Eleştirmek, doğruyu göstermektir. Eleştirmek, öldürmek değil, tekrar doğru bir şekilde hayata döndürmektir.

Fikirler Ahlak Zemininde Tartışılmalı

İslâm tarihine baktığımızda, İslâm âlimleri birbirlerine ilmî reddiyeler yazarken, hiçbir zaman nezaketi, saygıyı, ahlâkı elden bırakmamışlardır. Günümüzde ise tenkit yapılırken, şahıslar, birbirlerinin mahremiyetine kadar inmektedirler. Hâlbuki şahsiyetlerden ziyade fikirlerin tartışılması gerekiyor.

Müslüman, Müslümanca Eleştirir

Müslümanlar olarak, Kur'ân ve Sünnet merkezli düşünmek, sorgulamak ve tartışmak bizim olmazsa olmazımızdır. Müslümanlar, hayatın bütün cephesine bu iki ana pencereden bakmak zorundadırlar. Müslümanlar, hayatlarını bu iki ana kaynak üzerine inşa ederler. Kur'ân, insanlara nasıl davranmamız gerektiğini açık bir şekilde beyan etmektedir. Rasulullah (s.a.s.)'ın hayatı buna şahidlik etmektedir.

Dergide Yazısı Olan Yazarlar:

Prof. Dr. Adnan Demircan, Mustafa Çelik, Seyfulislam Çapanoğlu, Recep Arslan, Ahmet Varol, Hüseyin Kerim Ece, Abdullah dai, Muhammed İslamoğlu, Ziya Gündüz, Süleyman Gülek, Nasruddin Yasin, Abdullah Çağrıcı, Humeyra Gümüş…

Dergi hakkında detaylı bilgi için: 0(216) 612 78 22 web: www.vuslatdergisi.com