Vatandaşların can güvenliğini kendine mesele edinen Elektrik Yüksek Mühendisi Saim Yılmaz Yıldırım, isyanını gazete ilanıyla Türkiye’ye ve AKP hükümetine duyurmaya çalıştı.

Neredeyse tüm şehir merkezlerinde bulunan süs havuzlarının yaydığı ölüm tehlikesine dikkat çekmek isteyen Yıldırım; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Rıza Mehmet Korkmaz ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin’e dilekçe yazdı.

Gazetede yer alan ilanda, “17 Aralık 2015 tarihli ŞAHSA ÖZEL ibareli önlü arkalı yazım” başlığıyla duyurulan dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Öncelikle teknik özürlü, çalışma tipi S1 olmayan bir fazlı 220 volt elektropomplardan kaynaklanabilecek elektrik çarpmasına karşı kamunun can güvenliğinin temini ile ülkemizin sanayisinin ve ekonomisinin gelişmesi, üzülerek belirtmeliyim ki, sizlere de emanet edilemez kanaatine vardım. Bilginize arz olunur. Saygılarımla”

“Beş kamu biriminin (İnşallah sayı artmaz) tüketiciyi aldatıcı, sahte CE işareti yönünden Bakanlar Kurulumuzu töhmet altına sokması tasvip edilebilir mi?

81 ilimizde piyasalara arz edilmiş teknik özürlü elektropomplara 4703 sayılı Kanunun 4. Bölüm 11. Maddesinin uygulanması için su mahallerinde örneğin süs havuzlarında elektriğe çarpılarak daha kaç masum vatandaşımızın, melek dediğimiz çocuklarımızın hayatını kaybetmesi bekleniyor.

YÜCE ALLAH’IMIZIN huzurlarında lütfen düşünelim”

İŞTE O İLAN:

ilan-sozcu