Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 21. Birleşimi yoklama yapılmaksızın müşahede ile açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın yönetiyor. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

CHP'li Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve herkesin, Anayasa'nın amir hükümleri uyarınca kanuna, Anayasa'ya bağlı kalacağına yemin ettiğini hatırlattı. Elinde hem üst sayfasında hem alt sayfasında 'gizli' ibareli yazılı bir belge olduğunu dile getiren Tanal, şöyle devam etti: "Bu hani meşhur, 'devletin gizli sırları' diyorlar ya… Bu 'gizli' ibareli belge, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kaçak sarayla ilgili haber yapan, Sayıştay'ın raporunu haber yapan basın mensuplarına 'Efendim, işlem yapın, işlemden bana bilgi verin.' Ben üniversitede öğrenciyken Sayın Profesör Doktor Burhan Kuzu Hocamız da anayasa hukuku hocası olarak araştırma görevlisiydi o dönem. Onun da anayasa kitaplarında der ki: 'Efendim, yürütme organı yargıya talimat veremez, emir veremez.' Sayın Burhan Kuzu Hocam, üniversitede sizin bize o öğrettiğiniz hangi metinde 'Cumhurbaşkanı, cumhuriyet savcısına böyle, gizli ibareli dilekçe verir.' diyor? Ne yapması lazım? Bir şikâyet dilekçesi gizli olur mu? Bir şikâyet dilekçesinde, burada Cumhurbaşkanının genel sekreterinin yardımcısı ona vekâleten şikâyet edebilir mi? Bu cumhuriyet savcısı da ne yapmış biliyor musunuz? Cumhuriyet savcısı da aynen bu talimatı harfiyen yerine getirmiş; hiç gecikmeden, gecikmeye mahal vermeden hemen yerine getirmiş. Değerli arkadaşlar, bu gerçekten hukuk devletiyle, yeminle vesaireyle bağdaşan bir husus değil."