Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Temassız bir kartla için ilk olarak ödeme kabul cihazının işlem yapmaya hazır hale getirilmesi gereklidir. Ödeme için temassız kart, cihaza 4 santimetreden daha yakın olmalıdır. Temassız kart ve cihazlar ulusal ödeme şemalarının getirdiği ek güvenlik standartlarına tabidir. Ayrıca ödeme kabul cihazları bankaların belirlediği risk kriterlerine uygun bireylere verilmektedir ve bankaların devamlı kayıt ve takibi altındadır. Temassız kartlara yönelik özel kontrollerin yanı sıra temassız kartların sınırlı ödeme limitleri vardır.

Ek olarak 3 senede BKM’ye yapılan dolandırıcılık bildirimleri dikkate alındığında her 1 milyon temassız uygulama için ortalama 140 adet, yani yüzde 0,014 oranında bir dolandırıcılık vakası bildirimi yapılmıştır. Bu rasyo, Türkiye’nin teknolojik altyapı ve yurtiçi kuralları sayesinde ülke dışında benzer ödeme sistemleriyle karşılaştırıldığında en güvenli ülkelerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.


Temassız ödemeler kart kullanıcılarına sürat ve kolaylık sunar, kartın elden bırakılmamasına imkan tanıdığı için kaybolma, çalınma ve kopyalanma riskini daraltır. Şirketlere artan verimlilik ve daralan operasyonel maliyetler dâhil pek çok fayda sunar. Bu yönleri ile temassız ödemeler ülke ekonomisinde verimlilik yaratır.

Dünyada temassız ödeme kabul eden yer sayısı bir senede yüzde 72 artarken, Türkiye’de temassız cihaz adedi üç katına çıkarak 300 bin adedi bulmuştur. Dünyada 4 milyon yerde temassız alım satım yapılıyor.

Avrupa’da kartlı uygulamaların yüzde 13’ü temassız. Ülkeler bazında bakacak olursak, Çek Cumhuriyeti’nde kartlı ödemelerin yüzde 72’si, Polonya’da yüzde 55’i, Macaristan’da ise yüzde 40’ı temassız. Ödeme sistemlerinde önde olan Türkiye’de yüzde 1’e denk gelen bu oranı, Avrupa ortalama seviyesi olan yüzde 13’e taşımak en önemli hedefimiz. “