HABERTURK.COM

Kabul edilen yasayla, her türlü ticari ötanazi desteği yasaklandı. Kabul edilen yasayla bir önceki yasadaki boşlukların doldurulması hedeflendi. İstisnai durumlar ise cezaya tabi olmayacak. Çok ağır durumlarda ötanazi sıkı şartlar altında uygulanabilecek. Bunun ihlal durumunda 3 yıla kadar hapis ya da para cezası öngörülüyor.

Bundestag'taki oylamanın ilginç tarafı, tasarının, farklı partilerden milletvekillerinin birlikte hazırlaması oldu. Partiler grup kararı almadı. Tasarı, 602 milletvekilinden 360'ının "evet" oyuyla kabul edildi. 233 ret oyu verilen oylamada, 9 milletvekili de çekimser kaldı.

Ötanazi olarak adlandırılan söz konusu ölüm hakkı yöntemine Almanya'da profesyonel anlamda destek veren kar amaçlı kuruluşların sayısı yılbaşından bu yana ikiye katlanmıştı.

Oylamada diğer ilginç bir konu ise oturum anında divanda iki Türk kökenli milletvekilinin aynı anda görev yapması oldu. Oturumu Meclis Başkanvekili Edelgard Buhlmann yönetirken yanında Yeşiller Partisinden Özcan Mutlu ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) Cemile Yusuf görev yaptı.

ÖTENEZİ NEDİR?

Yunancada "iyi, güzel ölüm" anlamına gelen ötenazi, tıp terimleri sözlüğünde şöyle tanımlanıyor: "Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi." Ana Britannica ise ötenaziyi şöyle tarif ediyor: "İyileşme olasılığı olmayan hastalar ya da yaşamını kendi başına sürdüremeyecek ölçüde sakat olan bireylerin yaşamını acı vermeyen bir yöntem kullanarak sona erdirme" Wikipedia'da ise şöyle ifade ediliyor: "Bir kişinin yaşamını, yaşamının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak."

PASİF ÖTENAZİ

Doktor gözetiminde ilaçla acısız şekilde ölüme "aktif ötenazi" denirken ötenazinin yasal olmadığı pek çok ülkede ise "pasif ötenazi" yöntemi uygulanıyor. "Pasif ötenazi" kişinin hastalığının tedavi edilmeyerek pasif olarak, ölümüne yol açılmasıdır.

NERELERDE UYGULANIYOR?

Dünyada, Belçika, Hollanda, Lüksemburg'da ötenazi yasal olarak serbest. Hatta Hollanda ve Belçika'da 12 yaşından büyük çocuklar için de uygulanıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötenazi uygulanabiliyor.

TÜRKİYE'DE YASAK

Türkiye'de ise 1998 yılında yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği'nin "Ötenazi Yasağı" başlıklı 13. maddesine göre, ötenazi yasaklanmış durumda. Söz konusu maddede şöyle deniliyor: "Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin hayatına son verilemez."