Türk Tabipleri Birliği Başkan Vekili Raşit Tükel, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK'e bağlı sendikaların Kocaeli il başkanları, bildiriyi imzalayan akademisyenler, Halkevleri ve üniversite öğrencileri açıklamaya katıldı.

KANDA DUŞ ALMA SEVDALILARI FİKİRLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE EDİYOR

Basın açıklamasını okuyan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Türkiye'nin karanlık bir dönemden geçtiğini söyleyerek, "Demokrasi mücadelesinde hiçbir çekince duymayan akademisyenlerin yanındayız. Türkiye karanlık bir dönemden geçiyor. Bir yandan bombalar, kitle katliamları, sivil, asker, polis ölümleri olurken, diğer yandan bu olaylardan birinci derecede sorumlu olan siyasal iktidar, kendi sorumluluklarını birilerini suçlayarak gizlemeye çalışıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken toplumun ayağa kalkması, vicdanların kanaması gerekirken, Türkiye'nin gündemi akademisyenlerin "katliamlara son verilsin, barış istiyoruz" çağrısına kilitlendi. Bu ülkede katliam çağrıları yapanlar, soykırım çağrıları yapanlar, kanda duş alma sevdalıları fikirlerini özgürce ifade ederken, vicdani bir sorumluluğu yüklenerek kendi bakış açılarından bölgede yaşananlara toplumun dikkatini çekmeye çalışan insanları hedef göstermek düpedüz faşizmin bayraktarlığıdır" dedi.

SORUŞTURMALAR SON BULSUN

Demirdizen ifade özgürlüğü haklarını kullanan akademisyenlere yönelik soruşturmaların son bulmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Bir yandan devletin himayesine girmiş bir çete şefinin, 'Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızda duş alacağız' diye açıkça tehdit eden sözlerine ancak şikayet üzerine işlem başlatabilmesini, diğer taraftan düşüncelerinden ve kalemlerinden başka hiçbir silahı olmayan hocalara karşı girişilen bu baskıcı, otoriter ve faşizan tutumu kınıyoruz. Sarayın savaşında yoksul çocukları ölmesin, bebekler öldürülmesin diye her fırsatta ve ortamda yaptığımız barış çağrılarını bir kez daha tekrarlıyoruz. Savaş ve baskı politikalarına hayır. Savaşa karşı barışı savunacağız. Evrensel normlarda ifade özgürlüğü haklarını kullanan akademisyenlere yönelik soruşturmaların derhal son bulmasını talep ediyoruz" dedi. İZMİT(Kocaeli), (DHA)