Söz konusu öğretmen okul yönetiminin dini simgelerle okulda derse giremeyeceği yönündeki tebligatını imzalamamıştı. Bunun üzerine okul yönetimi başörtülü din dersi öğretmenini okula kabul etmemişti. Bundan dolayı başörtülü din dersi öğretmeni Danıştay mahkemesine başvurarak okul yönetimi hakkında dava açmıştı. Danıştay mahkemesi ise başörtülü din dersi öğretmenini haklı buldu. Danıştay vermiş olduğu kararda din dersi öğretmeninin bundan sonra din derslerinde istediği şekilde giyinebilmelerinin önünü açtı. Frankofon bölgesinde ise aynı karar 2013 yılında alınmıştı.