Yurtdışındaki Türklerin uzun süredir beklediği dövizli askerlik bedelinin bin Euro'ya düşürülmesini öngören ve torba yasa tasarısında 38 yaş üstündeki vatandaşların durumu netlik kazanmadı. İktidar cephesinden ‘yaş sınırı kalkıyor' açıklamasına rağmen genel kurula sevk edilen yasa tasarısında 38 yaş üstündeki vatandaşların durumuna ilişkin bir ifade yer almadı. Almanya'da üniversite bitirip Türkiye'ye dönecekler ve 38 yaş üstü cezalılar yasa kapsamına alınmak için gözlerini yasanın görüşüleceği Meclis Genel Kurulu'na çevirdi.

AK Parti'nin seçim döneminde söz verdiği 1000 Euro'ya dövizle askerlikte belirsizlikler devam ediyor. Yasa tasarısının 22 Aralık 2015'te torba yasa tasarısına giren ilk halinde “yurtdışında doğup büyümüş veya eğitim görmüş olmak” şartı getirilmiş ve yasa tasarısı vatandaşların büyük tepkisini çekmişti. Tepkilerin ardından düzenlemeye gidilen yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesine rağmen tartışmalar sona ermedi.

Tasarının komisyonda kabulünden hemen sonra iktidar partisi İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu ‘"38 yaş üzeri ve şu anda cezalı pozisyondaki vatandaşlarımız da 1000 Euro ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır." açıklamasını yaptı. Cezalı durumdaki vatandaşlar bu açıklamaya sevinirken kabul edilen yasa tasarısı metninde 38 yaş üstünde olup cezalı duruma düşen kişilere ilişkin hiçbir ifade yer almadı.

Sosyal medyada yoğun tartışmalara sebep olan ve cezası dolayısıyla Türkiye'ye gidemeyen çok sayıda vatandaş yapılan açıklamalara rağmen yasa tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradı. Almanya kökenli milletvekili Mustafa Yeneroğlu yaptığı ilk açıklamaya yönelik "cezaya düşenlerin durumunu Genel Kurul'da ele alacaklarını ve yasanın cezaya düşenleri de kapsayacak şekilde kanunlaşacağını" ifade etti. Yeneroğlu sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği cevapta sorunun gerekirse yönetmelikle çözüleceğini ifade etti.

YASA TASARISINDA DEĞİŞİKLİĞİN BEDELİ 2,16 MİLYAR EURO

Askerlik konusunda bedel ve yaş konusunda tartışmalar bitmek bilmezken yasa tasarısının komisyonda tartışılması sırasında verilen bilgiler tartışmanın maddi boyutlarını da ortaya koydu. Yasa tasarısı ilk haliyle kanunlaşsa ve sadece Almanya'da doğmuş büyümüş ve eğitim almış kişileri kapsasaydı 125 bin kişi 1000 Euro'ya askerlik yapmış sayılabilecekti.

Son düzenleme ile kapsam genişledi ve yasadan yararlanabileceklerin sayısı 557 bin kişiye ulaştı. Kişi başı 5 bin Euro almaktan vazgeçen hükümetin toplamda vazgeçtiği rakam 2,16 milyar Euro oldu. Yasa tasarısının söz verilen şekliyle gerçekleşmemesi için gösterilen direncin sebebinin bu 2,16 milyar Euro'luk bedel olabileceği iddia ediliyor.

TASARI DEĞİŞTİ, ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLUP TÜRKİYE'DE ÇALIŞACAKLAR YARARLANAMIYOR

Yasa taslağının ilk halinde eğitim şartı ile kanun kapsamına giren on binlerce çifte vatandaş genç, komisyonda kabul edilen yasa tasarısında kapsam dışı kaldı. Eğitim şartını tekrar yasanın eski halindeki gibi 3 yıl çalışma şartına bağlayan son yasa tasarısına tepki gösteren gençler sosyal medyada "Üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye gidip çalışmak isteyenler askerlik sorunu ile karşılaşacaklar. Son yasa taslağına Genel Kurul'da eğitim görenlerinde eklenmesini talep ediyoruz" çağrısında bulundular.

YASA TASARISI NE DİYOR?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak kanun tasarısının yasalaşmasıyla yurt dışındaki yükümlüler üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmak şartıyla 1.000 Euro ödemeleri hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Tasarı şu şekilde:

"Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve 1000 Euro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını defaten ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar."