Kararda; "22/5/2003 tarihli ve 4857 saylı İş Kanun'un 39'uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin Asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 02/12/2015 tarihinde başladığı çalışmalarını 30/12/2015 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda,

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

2) İşçilerin bir günlük çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında 54,9 Türk Lirası olarak tespitine, işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

3) İş bu kararın, 4857 saylı kanunun 39'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir'' denildi.