Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıda yeni düzenlemeler içeren "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un iptali istemiyle CHP'nin açtığı davayı, söz konusu kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığından reddetti.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 6723 sayılı Kanun'un tümünün yok hükmünde olduğunun saptanması veya tümünün Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle iptali istemiyle yaptığı başvuruyu ele aldı. Başvuru, oy çokluğuyla reddedildi. Ret gerekçesinde, Anayasa'nın 151'inci maddesinde Anayasa Mahkemesinde doğrudan iptal davası açma hakkının, iptali istenen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 60 gün sonra düşeceği kuralına yer verildiği hatırlatıldı. "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun"un ilgili maddesinde de benzer düzenlemelerin yer aldığı ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:"Dava dosyasının incelenmesinden, 6723 sayılı Kanun'un tümünün yok hükmünde olduğunun tespiti veya şekil ya da esas bakımından iptalleri talebiyle 1 Temmuz 2016'da iptal davası açıldığı ve bu tarih itibarıyla kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmadığı anlaşılmıştır. İptal davasının açıldığı tarihte, Anayasa'da ve 'Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da öngörülen iptal davası açma sürelerinin henüz işlemeye başlamadığı açık olduğundan süresinden önce açılan iptal davasının incelenebilmesi ve dava konusu kuralların Anayasa'ya uygunluk denetiminin yapılabilmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle bu aşamada incelenmesi mümkün olmayan iptal davasının reddi gerekir."

Anayasa Mahkemesi üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan, çoğunluğun görüşüne katılmadı.

CHP'DEN TEPKİ
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin yüksek yargıda yeni düzenlemeler içeren kanunla ilgili CHP'nin yaptığı iptal başvurusunu kanunun henüz yayımlanmaması nedeniyle reddettiğini belirterek, "CHP olarak kanun, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir saat içinde Anayasa Mahkemesine başvuruyu yapacağız. 'Bayramdayım, şimdi toplanamam' derseniz, hukuk elden gider." dedi.
Değişikliklerin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğine ve bununla birlikte Anayasa Mahkemesine 60 günlük başvuru süresinin olduğuna dikkati çeken Özel, şöyle konuştu:
"Ama işin içinde öyle bir hesap var ki Anayasa Mahkemesi bunu iptal etse de kararları geriye doğru işlemiyor. Bu yüzden değişikliği yaptılar, bayramda Cumhurbaşkanı'na onaylatıp Resmi Gazete'de yayınlatacaklar ve Adalet Bakanı'nın cebinde olan liste ile Yargıtay ve Danıştayın yeni üyelerinin hepsi atanacak. Eski üyeleri bu kanun ile sıfırlayarak yerine yeni üyeleri getirecekler. Ama amaç Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulunu bir dakikada sıfırlayıp, yerine yandaş hakimleri atamak."

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla başvurunun kanunun yayınlanmasının ardından yapılması gerektiğini ifade ettiğini anlatan Özel, şunları kaydetti:
"CHP olarak kanun, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir saat içinde Anayasa Mahkemesine başvuruyu yapacağız. 'Bayramdayım, şimdi toplanamam' derseniz, hukuk elden gider. Bugün yapılan bu darbe girişiminin bir sonraki perdesi Anayasa Mahkemesini ortadan kaldırmaktır. Anayasa Mahkemesi vereceği karar ile Yargıtayın ve Danıştayın çay toplamaya gidenlerin yükseldiği, muhaliflerin farklı düşünenlerin iktidarın kölesi olmayanların bertaraf edildiği yer olup olmayacağına karar verecek. Anayasa Mahkemesi bu hamleye dur demezse önce Yargıtay ve Danıştay sonra Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin arka bahçesi, çay bahçesi olacak."