Türmen, “Cumhurbaşkanını yine Meclis seçmeli ve yetkileri de mutlaka azaltılmalıdır” dedi.

Başkanlık Sistemi yeniden kamuoyunun gündemine getirilirken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı ve CHP eski Milletvekili Rıza Türmen, konuya çarpıcı bir yaklaşım getirdi: AKP’nin getirmek istediği sistemin adı başkanlık değil, diktatörlüktür. Bu konuda kimse oyuna gelmesin…

Cumhurbaşkanının yeniden parlamento tarafından seçilmesi  gerektiği görüşünü savunan Türmen, şunları söyledi:

DİKTATÖRLÜĞE GİDEN YOL AÇILIYOR

BAŞKANLIK SİSTEMİNE UYMAZ: AKP’nin getirmek istediği sistem başkanlık sistemi değil, diktatörlüğe giden bir yol açıyor. Çünkü başkanlık sisteminde yasama ve yürütme birbirinden ayrıdır. AKP’nin önerisinde ise başkan parlamentoyu feshedebiliyor. Başkan, ülkeyi kararnamelerle yürütme yetkisine sahip olacak. Üst düzey bü-rokratları atayabilecek. Yargı organlarına yapılacak atamalarda çok geniş yetkileri bulunacak.

SİSTEM TIKANACAK: ABD sistemine benzer başkanlığa geçilmesi çok zor. ABD’de başkanlık sistemi belirli bir demokrasi sonucu doğmuştur. Orada parti içi disiplin çok gevşek. Orada başkanla Meclis’teki çoğunluk farklı olsa bile sistem tıkanmıyor. Bizde ise bu mümkün olmaz. Örneğin çoğunluk CHP’li olsa, AKP’li başkanla hemen tıkanma yaşanır. Başkanlık sisteminde kazanan her şeyi kazanır. Kazanmayan her şeyi kaybeder. Oysa mevcut parlamenter sistemde kaybeden ana muhalefet olur. Bu durum kutuplaşmayı artırır, mevcut kutuplaşmayı daha da sertleştirir. Türkiye’de ABD’de olduğu gibi özgür basın mı var? Yargı, ABD’deki gibi bağımsız kalabilir mi?

BİR ADAMA GÜÇ VERMEK İÇİN: Tanzimat’tan bu yana de- mokratik alışkanlığımız parlamenter sistemdir. Bir adama daha fazla güç vermek için bu kadar siyasal, kurumsal değişikliklere gerek yok. Böyle bir değişikliğin ülkemiz açısından bedeli de çok ağır olur.

DAHA FAZLA BOZMAYA GEREK YOK

GERİ DEĞİL, İLERİ ADIMDIR: Cumhurbaşkanını eskiden olduğu gibi yine parlamento seçmelidir. AKP’liler bunun ‘geriye gidiş’ olacağını belirtiyorlar. Oysa parlamenterler de halkın temsilcileridir. Parlamentonun cumhurbaşkanını seçmesi geri adım değil, ileri bir adımdır. Bozukluğu düzeltmek için daha fazla mı bozmak gerekiyor? Cumhurbaşkanının yetkilerini de azaltmak lazım.