Zarrab'ı tutuklatan ABD Savcısı Bharara'nın hazırladığı iddianamede çarpıcı bir ayrıntı yer alıyor. İddianamenin 25, 26 ve 27 maddelerinde Reza Zarrab ile tutuklanan diğer iki kişinin mevcut mal varlıklarına ve işledikleri suçtan elde ettikleri tüm paraya el konulması isteniyor. 

17 ARALIK İDDİANAMESİNDE ADI GEÇEN VE GEÇMEYEN ZARRAB İLE İLİŞKİLİ HERKESİN MAL VARLIĞINA EL KONULACAK

Savcı Bharara bununla da yetinmeyerek, söz konusu kazancın ve ilişkili paranın 'yerinin tespit edilememesi', 'üçüncü bir kişiye devredilmiş, satılmış emanet edilmiş olması', 'mahkemenin yargı yetkisi dışındaki bir alana yerleştirilmiş olması, 'değerini kaybetmiş olması' ve 'başka bir mal ile karıştırılmış olması' halinde dahi bu para ve mal varlıklarına el konulmasını talep ediyor.

İddianamedeki bu ayrıntı 17 Aralık iddianamesinde Reza Zarrab ile adı geçen ve geçmeyen ilişkili tüm kişilerin para ve mal varlıklarının ilgili bölümüne el konulması anlamına geliyor.

ÇAĞLAYAN'IN SAATİNE ABD EL KOYACAK

Savcı Bharara'nın iddianamesindeki bu ayrıntı, Reza Zarrab'ın saat hediye ettiği Zafer Çağlayan'ı da yakından ilgilendiriyor. 17 Aralık iddianamesinde Zarrab'ın, Çağlayan için Cenevre’den 300 bin franklık (750 bin YTL) Patek Philippe marka saat getirdiği ortaya çıkmıştı. Bharara'nın iddianamesine göre, bu para Zarrab'a ait olduğu için ABD Çağlayan'dan söz konusu saati isteyecek. 

ZARRAB BAĞLANTILI HERKESİN MAL VARLIĞI TEHLİKEDE

İddianameye göre; sadece Zafer çağlayan'ın değil iddianamede 'rüşvet' verildiği ya da Zarrab'dan para aldığı belirtilen tüm isimlerin para ve mal varlıklarının ilgili kısmına el konulacak. Bu kişileri, para ya da mallarını elden çıkarmaları ya da 3 kişilere devretmeleri de kurtarmıyor. İddianamede yer alan "Üçüncü kişiye devredilmiş veya satılmış veya emanet edilmiş ise..." ibaresi, 17 Aralık iddianamesinde adı geçmese dahi Zarrab ile bağlantılı tüm kişilerin para ve mal varlıklarına ABD'nin el koyabileceği anlamına geliyor. 

İŞTE SAVCI BHARARA'NIN HAZIRLADIĞI İDDİANAMEDE YER ALAN O BÖLÜMLER

25.  Bu iddianamenin İkinci ve Üçüncü Suçlamalarındaki suçları işlemenin sonucu olarak sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH, Başlık 18, Birleşik Devletler Kanunnamesi Kısım 981 (a) (1) (c) ve Başlık 28, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 2461 uyarınca, işlenen suçun sonucu olarak elde edilen kazanç miktarını temsil eden toplam para tutarı dahil anca bununla sınırlı olmamak üzere bu iddianamede Suçlama İki ve Üç’te iddia edilen suçların işlenmesi ile ilintili kazançları teşkil eden veya suçların işlenmesi ile ilintili kazançlardan elde edilen ayni ve şahsi tüm mallarını Birleşik Devletler’e vermelidir. 

 
26.  Eğer sanıkların herhangi bir fiili veya ihmali sonucu;

a)  Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi malın inceleme sonucunda yeri tespit edilemezse
b)  Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi mal bir üçüncü kişiye devredilmiş veya satılmış veya emanet edilmiş ise;
c)  Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi mal mahkemenin yargı yetkisi dışındaki bir alana yerleştirilmişse;
d) Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi mal önemli ölçüde değerini kaybederse; veya
e)  Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi mal kolaylıkla tekrar bölünemeyecek şekilde başka bir mal ile karıştırılmışsa;
yukarıdaki el koymaya tabi malın değerine kadar olmak üzere adı geçen sanıkların herhangi diğer mallarına el koyulmasını istemek Başlık 21, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 853 (p) uyarınca Birleşik Devletler’in niyetidir.

 


27.  Bu iddianamenin Dördüncü Suçlamasında iddia edilen kara para aklama suçunu işlemenin sonucu olarak sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH, Başlık 18 Birleşik Devletler Kanunnamesi Kısım 982 uyarınca, kara para aklama suçuna konu olan mal miktarını veya bu gibi mallarla ilişkilendirilebilen malları temsil eden para tutarı dahil anca bununla sınırlı olmamak üzere kara para aklama suçuna konu olan tüm mallarını ve bu mallarla ilişkilendirilebilen ayni ve şahsi tüm mallarını Birleşik Devletler’e vermelidir. 
İkame Mal Hükmü
28.  Eğer sanıkların herhangi bir fiili veya ihmali sonucu;
a)  Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir malın inceleme sonucunda yeri tespit edilemezse
b)  Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir mal bir üçüncü kişiye devredilmiş veya satılmış veya emanet edilmiş ise;
c)  Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir mal mahkemenin yargı yetkisi dışındaki bir alana yerleştirilmişse;
d) Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir mal önemli ölçüde değerini kaybetmişse; veya
e)  Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir mal kolaylıkla tekrar bölünemeyecek şekilde başka bir mal ile karıştırılmışsa;
yukarıdaki el koymaya tabi malın değeri miktarına kadar olmak üzere adı geçen sanıkların herhangi diğer mallarına el koyulmasını istemek Başlık 21, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 853 (p) uyarınca Birleşik Devletler’in niyetidir.
(Başlık 18, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 981, 982;
Başlık 21, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 853;
Başlık …, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 2461.)