Maliye Bakanı Naci Ağbal, Avrupa Birliği (AB) ile bugün açıklan mali ve bütçesel hükümleri içeren 33. faslın altındaki müktesebatın üstlenilmesi konusunda herhangi bir zorluk beklenmediğini söyledi.

Ağbal, Türkiye’nin bu fasılla yakından ilgili olan gümrükler, vergilendirme, istatistik ve  mali kontrol alanlarındaki mevzuatının AB müktesebatı ile büyük ölçüde uyumlu olduğunu kaydetti.

Ağbal, AB Bakanı Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ve Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johanness Hahn’la birlikte Brüksel’de 33. faslın açılması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

“Türkiye’den bu fasıldaki müktesebatın uygulanması için gerekli kurumsal kapasitenin de oldukça yeterli olduğunun altını çizmek isterim. Bu fasıldaki ilgili tüm kurumalar kendi alanlarında oldukça deneyimlidir ve aralarında iyi işleyen bir koordinasyon mekanizması da bulunmaktadır.”

Mali ve bütçesel hükümler faslının üyelikle birlikte AB bütçesine aktarılacak kaynaklara ilişkin kuralları kapsadığını hatırlatan Ağbal, Türkiye’nin 33. fasıl müzakere pozisyon belgesinin de bu alandaki tüm AB gerekliliklerini kapsayacak şekilde hazırlandığını söyledi.

Ağbal, “Vergilendirme, istatistik ve mali kontrol fasılları, zaten hali hazırda müzakerelere açılmış durumdadır. Türkiye ile AB arasında tesis edilmiş olan gümrük birliği sayesinde de gümrük mevzuatı alanındaki uyum durumumuz da oldukça ileri düzeydedir” dedi.

“Bu nedenle bu fasıl altındaki müktesebatı üstlenmek konusunda herhangi bir zorluk beklenmemektedir” diyen Ağbal, Türkiye’den bu fasıldaki müktesebatın uygulanması için gerekli kurumsal kapasitenin de yeterli olduğunu belirtti.

Ağbal, Türkiye’nin üyelikle birlikte AB’ye aktarılacak özkaynakların doğru bir şekilde hesaplanması, tahsil edilmesi, ödenmesi, kontrolü ve AB’ye raporlanması için gerekli uygulama kuralları ve koordinasyon yapısını da oluşturacağını sözlerine ekledi.