HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, sokağa çıkma yasakları ve bu süreçte yaşananlarla ilgili Meclis'e soru önergesi sundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun cevaplaması istemi verilen soru önergesinde "Yandaş basının algı oluşturmak amacıyla yaptığı haberlerin terörle mücadele eylem planı kapsamında mı yapıldığı?" soruldu.

Ayhan, son aylarda sıkça başvurulan sokağa çıkma yasakları ile askeri güvenlik bölgeleri ilanı kararlarının seyahat özgürlüğünü ve kişi güvenliğini ortadan kaldırmakta, başta yaşama hakkı ve sağlığa erişim hakkı olmak üzere eğitim, konut dokunulmazlığı gibi çok sayıda hak ve özgürlükleri de kısıtladığını belirtti. “Bugüne kadar 7 kentin 20 ilçesinde onlarca mahalleyi kapsayacak şekilde 56 kez ilan edilen sokağa çıkma yasakları toplamda 259 günü bulmuş durumdadır.” diyen Ayhan, şöyle devam etti: “İlan edilen bu sokağa çıkma yasaklarında, partimizin tespit ettiği verilere göre 30.12.2015 tarihi itibari ile 133 yurttaşımız katledilmiştir. Terörle mücadele adı altında yürütülen bu sokağa çıkma yasakları ile 3 aylık bebekten tutalım 80 yaşındaki dedeye kadar; hamile kadınlardan tutalım 85 yaşındaki nineye kadar, yine onlarca çocuk katledilmiştir.”

Yaşamını yitiren ve yaralanan sivillerle ilgili herhangi bir adli tahkikat başlatılıp başlatılmadığını ve soruşturmaların hangi aşamada olduğunu soran Ayhan, bu kapsamda güvenlik güçleri hakkında kaç soruşturmanın açıldığını, kaç tanığın dinlendiğini sordu.

“Gerekli, yeterli ve etkili soruşturmalar başlatılmadıysa, bu ölüm ve yaralanmaları onayladığınız anlamına gelmemekte midir?” diye soran Ayhan, “Miray İnce bebeğin ölümü ile ilgili başlatılmış herhangi bir soruşturma ve kovuşturma mevcut mudur? Devletin resmi kurumu olan Anadolu Ajansı, Miray İnce bebeğin ölümü ile ilgili olaydan 18 saat sonra, bebeğin akrabalarının ve çevrede bulunanların aksi yöndeki tanıklıklarına rağmen, 'teröristler 3 aylık bebek ile dedesini öldürdü' haberi 'Terörle Mücadele Eylem Planı'nız çerçevesinde mi yapılmıştır?” sorularını yöneltti.

“Yaşanan çatışmalar ve sivil ölümleriyle ilgili olarak, kimi hükümet yetkilileriniz ve birçok yandaş medya kuruluşu tarafından dile getirilen ‘... bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi’, ‘iki ateş arasında kalarak yaşamlarını yitirdiler.’ gibi ifadeler hangi somut, resmi verilere dayanmaktadır?” şeklinde soru yönelten Ayhan, bu ifade ve yayınların bir algı yaratma ve sivil katliamlarında sorumlulukları örtme çabası olup olmadığını sordu.

Ayhan, son olarak Başbakan Davutoğlu’na sokağa çıkma yasaklarının sona erdirilmesi ile ilgili öngörüsünün olup olmadığını sordu.