Emlak bildirimi için şu belgeler gerekiyor:

Tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası), beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası.

Emlak vergisi, taşınmaz mal varlığından alınan vergi.

Genelde arazi ve bina gibi mal varlığına uygulanan emlak vergisi, bazı ülkelerde sanayi ve tarım araçları, mal stokları ile otomobil, mücevher, mobilya, zanaat araçları gibi taşınır malları, ipotekli borç senedi, irad senedi, tahvil ve hisse senetleri gibi değerli kağıtları da kapsar.

Birçok ülkede yerel yönetimlerce toplanır ve önemli bir gelir kaynağı oluşturur.

SÖZCÜ